Ritningar, dokument
och BIM 3D viewer tillgängligt för alla!

Att alla på arbetsplatsen har tillgång till ritningar, dokument, BIM viewer och data via mobilen är mycket värdefullt. Det blir enklare att samarbeta, bygga rätt, lösa problem och räta ut frågetecken allteftersom de uppstår, utan risk för onödiga förseningar. Säkerställ att alla dina projektgrupper och UE har tillgång till information via Unizite och bygg en positiv och proaktiv samarbetskultur.

Boka en kostnadsfri demo
Bim och ritning
icons-green_Engineer on laptop
Alltid tillgång till senaste versionen av ritningar, dokument och BIM-data.
icons-green041
Dokumentintegration med Interaxo sparar tid och eliminerar misstag.
icons-green023
Intuitiv 2D/3D BIM-navigator med offline-funktion!

Bim och ritning bild 2

Hantera ritningar, modeller och versioner direkt i Unizite eller utnyttja den effektiva integrationen med Interaxo!

Ritningar och dokument kan hanteras direkt i delprojektmappar i Unizite. På så sätt får tilldelad användargrupp åtkomst till all information, med versionshantering och full spårbarhet. 

Unizite har integration med Interaxo för att eliminera behovet av manuell administration och uppladdning av dokument. På så sätt har alla tillgång till den senaste versionen, även i fält!

Arbeta med markeringar, ärenden och checklistor direkt i ritningen på mobilen!

Markeringar, ärendetyper och checklistor är individuellt utformade och kan genereras, läggas till och öppnas direkt från ritningsvyn. Checklistor och ärenden kan filtreras, vilket gör det enklare att hitta dem i inkorgar, listvyer, i kalendern, och på själva ritningen. Med ett enda klick växlar du enkelt mellan listvy och ritningsvy från mobilen, vilket underlättar arbetet enormt.

På symbolen för Unizite-checklistan i ritningen kan man enkelt se ID, aktuell status samt om det finns öppna avvikelser kopplade till checklistan. Eventuella avvikelser blir synliga när du klickar på checklistan i ritningen. En avvikelse kan öppnas med ett enkelt klick och man kan arbeta vidare. I Unizite är det lika enkelt att arbeta i ritning som i listvyer. 

Phone 2D viewer iphone
architect-and-structural-engineer-in-orange-work-ZV7HKC6

Dela frågor och problem med teamet och skicka rapporter direkt från mobilen

Att kunna dela diskussioner och information i realtid direkt från byggarbetsplatsen förbättrar kvaliteten och produktiviteten. Eftersom digitala ärenden och tilldelade uppgifter uppdateras live kan fältrapporteringen automatiseras helt. En Unizite-rapport har kundunik design och innehåll. Unizite rapporter innehåller anteckningar, bilder, ritningssektioner, parametrar och aktuell status på ärenden och tilldelade uppgifter. Fältrapporter från besiktningar och olika typer av checklistor kan skapas, signeras och delas direkt från mobilen.

Intuitiv BIM-navigering integrerad med planritningar i 2D

BIM förbättrar samarbete och effektivitet i designfasen och bidrar till färre kollisioner, ändringar och omarbeten. Med Unizite BIM i mobilen får man samma effekt under byggfasen!

Unizite BIM har stöd för olika discipliner och filtreringsalternativ, vilket hjälper dig att fokusera på specifika discipliner, objekt och system i modellen. Objektdata och parametrar visas direkt i viewern. Tack vare olika visningslägen är det enkelt att få översikt över ett helt plan, navigera i planet eller fokusera på ett visst objekt för att se specifika detaljer. Unizite fungerar offline och kan därför användas överallt – utan fördyrande lokala nätverksinvesteringar på byggarbetsplatsen.

Med Unizite kan man koppla ärenden i produktionsfasen till BIM-modellens plats, objekt och system och därigenom föra data vidare genom byggnadens livscykel!

Phone 3D viewer iphone