Besiktningar, överlåtelse
och garanti

När arbetet är utfört enligt avtal är det dags för överlåtelse till kund. Unizite har stöd för de aktuella processerna och gör det möjligt att skapa formella handlingar som enkelt kan signeras, delas och arkiveras. Allt detta görs enkelt i fält på en platta eller en mobil tillsammans med kunden!

Boka en kostnadsfri demo
Iphone issue view ipad 2d viewer
icons-green014
Säkerställer digital dokumentation av överlåtelsen och minskar manuell administration.
icons-green002
Digitala besiktningsrapporter och överlåtelsehandlingar signeras, sparas och delas enkelt direkt i fält.
icons-green036
Avvikelsehantering och digital garantiprocess.

Effektiv digital överlåtelse

Beroende på projekt- och avtalstyp organiseras data och parametrar per lägenhet i Excel. Därefter laddas datafilen upp samtidigt som det skapas en projektmapp per enhet. Kund- och lägenhetsdata läggs till i delprojektet samt till checklistorna. Före överlåtelsebesiktning gör alla entreprenörer en slutgiltig egenkontroll och åtgärdar eventuella avvikelser. Därefter kan överlåtelsen till kund påbörjas!

Överlåtelsen – en del av bygghistoriken

Överlåtelsens checklistor placeras och kopplas till 2D-ritningens polygoner motsvarande lägenheter. Överlåtelsen och eventuella avvikelser i samband med överlåtelsen kopplas på så sätt till enheten, precis som övriga insamlade data under tidigare byggfaser. Historiken kopplas till överlåtelseprocessen. Det är viktigt att bevara plats- och parameterstruktur genom hela projektet för att kunna genomföra analyser under- och efter avslutat projekt!


Mobil besiktning vid överlåtelse

När kunddata och parametrar laddats upp säkerställer Unizite att checklistor och dokument innehåller korrekt kunddata. 

Besiktningen utförs tillsammans med kunden. Mätvärden registreras, specifikationens parametrar kontrolleras, avvikelser registreras och placeras på ritningen över lägenheten. Allt ingår i den rapport som ska godkännas och signeras av parterna.

Vid besiktning och idrifttagande av industriella byggprojekt är avvikelser ofta kopplade till såväl plats, modellobjekt, och system för att möjliggöra statusöversikt, uppföljning och planering av ombesiktningar. 

Phone quality checklist iphone
Phone list view iphone

Registrera och åtgärda överlåtelse- och garantiärenden

I samband med överlåtelse- och garantibesiktningar registreras ärenden och avvikelser. Ärenden dokumenteras, tilldelas, och ges en tidsfrist för uppföljning och notifiering. Avvikelser ingår i dokumentationen och tilldelas för åtgärd och uppföljning i ett Unizite-arbetsflöde.


icons-green010
Överlåtelsedokument på byggplatsen

I samband med besiktningen registreras mätvärden och avvikelser i besiktningens checklista. Efter besiktningen skapas överlåtelsedokumentet, som kontrolleras av båda parter, signeras och sparas. Det undertecknade pdf-dokumentet kommer automatiskt att kopplas till överlåtelsens checklista och kan enkelt hittas genom att öppna projektets överlåtelser, som då filtreras på kund- eller lägenhets-ID. Dokumentet kan även signeras och delas på plats direkt från mobilen, precis som alla rapporter i Unizite.

icons-green031
Garantibesiktningar och garantiärenden

Efter garantiperioden utförs garantibesiktningen. Den följer samma arbetsflöde som överlåtelsen, men innehåller andra inspektionspunkter. Efter garantibesiktningen genereras ett garantidokument och eventuella garantianspråk hanteras i ett Unizite- arbetsflöde. Status för alla ärenden hittas enkelt i mobilens projektöversikt och i webbgränssnittets startcenter!

Skapa, signera och dela överlåtelsehandlingar i fält

Alla formella överlåtelsehandlingar kontrolleras, godkänns och signeras av parterna i Unizite. Det undertecknade dokumentet kopplas automatiskt till inspektionen och kan även arkiveras tillsammans med övriga överlåtelsehandlingar i projektmappen för respektive lägenhet.

Phone signature iphone