Mallar och behörigheter

Skapa projektmallar, inklusive ordertyper, rapporter och dokument, för att effektivisera och automatisera skapandet av nya projekt.

Boka en kostnadsfri demo
Bim och ritning bild 2

high-rise-building-low-angle-photography-220885

Projektmallar, användarhantering och behörigheter

Alla Unizite-användare kan ingå i olika användargrupper och ha olika behörighet i olika projekt. För alla projekt finns en administratör som ansvarar för tilldelningen av behörigheter. Användaren kan antingen ha rollen som licensierad användare eller inbjuden användare.

De licensierade modulerna i Unizite kan också konfigureras, inklusive speicifika användare och användargrupper. Konfigurationerna sparas sedan som projektmallar för återanvändning. Detta möjliggör snabb projektstart med säkerställd tillämpning av kvalitetssystem och beslutade verksamhetsprocesser.  Genom att arbeta med standard parameterinnehåll i standardprocesser får man även jämförbarhet mellan projekt och möjligheten att analysera och förbättra över tiden.