Ritningar, dokument och BIM 3D - till alla på byggarbetsplatsen!

Värdet på mobil åtkomst till ritningar, dokument, BIM-viewer och data för alla på byggplatsen; är väldigt stor! Det gör det enkelt att samarbeta, bygga enligt design, lösa problem och hitta svar när de uppstår utan förseningar. Ge alla team med Unizite och bygg upp en positiv och proaktiv kultur.

Bim och ritning
icons-green014
Ritningar och 3D

Åtkomst till ritningar, dokument, BIM-viewers och data för alla ute i fält.

Läs mer
icons-green041
Inspektioner och  rapportering

Inspektionslistor kan anpassas i Unizite för att möta specifika önskemål eller arbetsflöden.

Läs mer
icons-green026
Överlämningar och garantier

Unizite stöder de involverade fältprocesserna och skapar de formella dokumenten.

Läs mer
icons-green009
Säkerhet och arbetsmiljö

Säkerheten har högsta prioritet på byggarbetsplatsen. I Unizite kan man välja att endast köra säkerhet eller att kombinera med andra Unizite-lösningar.

Läs mer
icons-green015
Kvalitetskontroll

Med hjälp av företagsstandardiserade checklistor kan man stödja kvalitetssystemet och analysera kvaliteten. Detta gör det möjligt att fatta projektbeslut utifrån fakta.

Läs mer
icons-green020
Samarbete i byggprojekt

Effektivt samarbete mellan kunder, underleverantörer, konsulter, och övriga parter i leveranskedjan resulterar i högre kvalitet, lägre kostnader och att projekten levereras i tid. 

Läs mer