Ärendehantering

Se till att projektet fortskrider som förväntat med de olika problemtyperna i Unizite.

Boka en kostnadsfri demo
Web startcenter macbook phone list view

AdobeStock_202876688

Standardmoduler eller egna konfigurationer

Unizite har förkonfigurerade ärendetyper för olika verksamhetsprocesser. Där standardmoduler med parametrar och rapporter gör det enkelt att bara köra igång ett projekt. avvikelse, dokumentation, fråga & svar (RFI), ärende, ändring (ÄTA) och hinder. Ärendetyperna kan modifieras genom att lägga till parametrar alternativt anpassas efter en viss kund eller ett projekt, och därefter sparas som mall för att kunna återanvändas i framtida projekt.

Ärendetyperna omfattas av Unizites behörighetssystem. Vilka som har behörighet att skapa/se/ändra data kan antingen definieras redan i mallen för ett specifikt projekt eller vid ett senare tillfälle.