Kraftfulla verktyg
- för dina projekt 

Tribia erbjuder flera produkter för ditt projekt som projektplattformar, mobila fältverktyg, modellvisualisering och hantering av BIM-data. Ensamma är verktygen kraftfulla för ditt projekt, men tillsammans ger dem dig full kontroll över projektets dokument, geometri och all BIM-data. Varje produkt tillgodoser olika behov och har redan skapat värde för tusentals byggprojekt.
Tre produkter-1
interaxo-logo-full-color-rgb


För dokumenthantering, ärendehantering, godkännandeprocesser, revision, stöttning för projekteringsmöten och samarbete.

IX skjermbilde
UZ skjermbilde

För fältrapportering, kartläggning, kvalitetskontroll, HMS,
registrering och uppföljning av tekniska avvikelser.

unizite-logo-full-color-rgb
bimeye-logo-full-color-rgb

Bimeye extraherar modelldata och gör dem tillgängliga i molnet för alla i projektet. Modellen är visualiserad och ger åtkomst till BIM utan användning av designverktyg.

Bilde7