Tillbaka till alla

Flexibla checklistor för insamling av data

25 april 2022

Flexibla checklistor för insamling av data

En mer flexibel design av checklistorna gör dem ännu mer förståeliga för personer som ska arbeta med checklistan. Genom att göra din checklista mer exakt och anpassad till projektets olika processer får de som utför kontrollen en enklare vardag och kan bättre rapportera information tillbaka till projektet.

Med en större frihet i utformningen av checklistorna kan du utöka användningen av checklistor för att hämta mer data samt täcka flera typer av uppgifter. Detta är något som våra kunder efterfrågar för att bland annat:

  • Rapportera mätningar, t.ex. väggfuktighet före stängning/dubbling
  • Rapportering av förlopp/resursanvändning
  • Utformning av checklistor för arbetsberedning

Unizite_a sv

De tre svarsknapparna Röd (inte ok), Grön (ok) och Grå (ej aktuell) kan nu namnges fritt på valfri begäran från kontrollpunkt till kontrollpunkt.

Unizite_b sv

 Fyra nya svarstyper har också lagts till:

  • Fältet Tal
  • Datum med tiden
  • Avfuktning av olika värden
  • SMS

Tillsammans med nya svarstyper har ett nytt utseende också skapats av checklistorna. Här finns en förenklad navigering som syftar till att förkorta den tid det tar för dig att fylla i och slutföra checklistan. En dynamisk vy över associerade defekter och dokumentation (bilder) har lagts till. Dessa gör brister och dokumentation tillgängliga direkt i checklistan utan att stjäla för mycket utrymme och uppmärksamhet från checklistan.

Vill du veta mer om Unizite?

Med Unizite säkerställer du framsteg i ditt projekt genom effektiv uppgiftshantering, flexibla inspektioner och utarbetande av slutrapporter. Kontakta vår säljavdelning på 08-455 53 30 eller via mail: salj@tribia.com så att vi bättre kan förstå dina behov och hjälpa dig vidare.