Kunskap och nyheter för byggprojektet

Bimeye | Läs om den senaste kunskapen, nyheterna och trenderna inom bygg- och anläggningsbranschen. Här kan du lära dig mer om Tribias verktyg och tillämpningar. (2)

Sammanfattning och trender från Digitaliseringskonferensen för byggbranschen

21 oktober 2021

Sammanfattning och trender från Digitaliseringskonferensen för byggbranschen

Bygg och anläggning är en av våra största industrier, men digitaliseringen har ännu inte nått den..

En plattform för insamling, strukturering och överlämnande av fastighetsdata

22 september 2021

En plattform för insamling, strukturering och överlämnande av fastighetsdata

Byggbranschen är i stor utveckling, och BIM blir allt viktigare. Många organisationer kräver idag..

Tribias lösningar som stöd för den svenska byggbranschens beslut om GTIN

20 september 2021

Tribias lösningar som stöd för den svenska byggbranschens beslut om GTIN

I april i år så röstades beslutet igenom om att regelverket kring GTIN bör implementeras i Sverige..

Samverkansprojekt sätter fingret på klimatkraven

16 september 2021

Samverkansprojekt sätter fingret på klimatkraven

Bristande kommunikation, kravställning och uppföljning i produktion och förvaltning kostar svensk..

Skanska sparar tid när de digitaliserar samarbetet kring byggprocesserna med hjälp av Bimeye Door Manager

01 september 2021

Skanska sparar tid när de digitaliserar samarbetet kring byggprocesserna med hjälp av Bimeye Door Manager

Med målet att effektivisera dagens manuella processer kring hur dörrmiljöer hanteras i..

Digitaliseringen av byggbranschen Computerworld 2021

26 augusti 2021

Digitaliseringen av byggbranschen Computerworld 2021

Byggverksamhet i Sverige och i Norge är en av våra absolut största industrier. Ändå har..

Vinster för byggbranschen med digitalt informationsutbyte

21 juni 2021

Vinster för byggbranschen med digitalt informationsutbyte

Det råder inget tvivel om att det finns stora möjligheter med BIM (Building Information Modeling /..

Tribia hjälper byggbranschen att spara med smart lösning

26 maj 2021

Tribia hjälper byggbranschen att spara med smart lösning

Intresset för att öka effektiviteten, minska kostnaderna och digitalisera byggprojekt ökar. Tribias..

Hur Tribias lösningar bidrar till en effektiv, digital post-pandemisk projektvardag

26 april 2021

Hur Tribias lösningar bidrar till en effektiv, digital post-pandemisk projektvardag

På den digitala konferensen Nordic BIM Summit, ett av de största BIM-evenemangen i Europa inom..

Skanskas erfarenheter av Bimeye i projekt Villa Brogården

24 mars 2021

Skanskas erfarenheter av Bimeye i projekt Villa Brogården

Tillsammans skapar vi en digital modell som hjälper fastighetsägaren i förvaltningsfasen. Joakim..