Kunder

Vi har många kunder och långa kundrelationer. Våra kunder finns idag främst i Norge och Sverige, men vi har kunder även i resten av världen. Kunderna kommer främst från bygg- och anläggningsindustrin som vi har samarbetat tillsammans med i många år kring vår produktutveckling. Våra vanligaste kunder är byggherrar och entreprenörer, men vi har också projektledare, konsulter och arkitekter som viktiga kundgrupper och som trogna ambassadörer. Nedan följer några utvalda kunder. (2)

In3prenör | Säkra kommunikationen i byggprojekt med Interaxo

19 oktober 2020

In3prenör | Säkra kommunikationen i byggprojekt med Interaxo

Vi är stolta att dela ett av våra kundcase från In3prenör som använder sig av vår produkt Interaxo.

Byggstyrning använder Bimeye för att förbättra samarbetet i stora byggprojekt

11 april 2020

Byggstyrning använder Bimeye för att förbättra samarbetet i stora byggprojekt

Bimeye är styrkan i Vasakronans vinnande byggprojekt, Celsius i Uppsala. Enligt Johannes Ris,..