Tillbaka till alla

Byggstyrning använder Bimeye för att förbättra samarbetet i stora byggprojekt

11 april 2020

Byggstyrning använder Bimeye för att förbättra samarbetet i stora byggprojekt

Bimeye är styrkan i Vasakronans vinnande byggprojekt, Celsius i Uppsala. Enligt Johannes Ris, Byggstyrning, var en ny era av digitalisering och samarbete nödvändig. Byggledningsföretaget Byggstyrning använder Bimeye för att förbättra samarbetet i flera av deras stora byggprojekt.

byggstyrning-bimeye1

Bimeye och BIM360 sida vid sida
På Symetri Nordic BIM Summit som hölls i Stockholm bidrog Johannes Ris, BIM-chef för Byggstyrning, med sitt tal om ”Bimeye and BIM360 Design, A cloud collaboration story”. Här berättade han för publiken om de många fördelarna med att arbeta med BIM och samarbetet genom de två molnlösningarna; Bimeye och BIM360.
 
johannes-ris2Tidigare var Johannes Ris BIM Manager på Tikab, där han under en period av tre år var i gruppen som implementerade Bimeye i det stora Slussen Lock-projektet med stor framgång.

Som byggentreprenör och på uppdrag av utvecklaren är företaget Byggstyrning specialiserade på upphandling genom att ta ansvar för intressenter och leverantörer i byggprojekten. Deras ansvar börjar redan i idéfasen och varar hela vägen till anläggningshantering.
 
Byggstyrning är ett 20 år gammalt företag med 10 anställda. För närvarande arbetar de med en projektportfölj på cirka 1,3 miljarder SEK. Huvuduppgiften är att anställa konsulter och inrätta team för att driva projekten. De täcker följande:
 • Utveckling under hela livscykeln.
 • Byggledning.
 • Agent för byggägare som rekryterar konsulter för de olika uppgifterna.
 • Samla team för projekt.
Vasakronan
En av kunderna till Byggstyrning är Sveriges största fastighetsägare, Vasakronan. Ansluten till denna kund har Byggstyrning 75 Bimeye-användare som kör flera projekt i Bimeye; Huvudkontor för Livsmedelverket och Tyréns nya huvudkontor i Stockholm.
 
De många fördelarna med digitaliseringen
Enligt Ris är fördelarna med de digitala samarbetsmetoderna många:
”Genom att hantera data i byggprojekten minskas risken för mänskliga brister radikalt. Vi kallar det hantering av datadata. Att lägga till Bimeye i hela processen har följande fördelar:"
 • Bimeye innehåller alla värden.
 • Vi får avtalsgranskningsalternativ för hyresgästerna.
 • Du kan zooma in på digitala data, vilket gör det lätt att läsa små anteckningar.
 • All data kommer från Bimeye
Som ägarrepresentant är det en nödvändighet att ta hand om huvuduppgifterna som projektledning, kostnadsberäkning, hyresgästprocesser, anbudsprocess och produktionshantering samt driftsättning. Att ha ett verktyg som Bimeye med på resan är ett måste. Och det kan användas på många sätt.
 
"En ny era av digitalisering och samarbete är nödvändig. Och därmed ett nytt sätt att tänka BIM; ett nytt mindset. Så människor i projekten bör börja dela och kommunicera via data istället för fysiska dokument. Och verktygen för att göra detta var via molnlösningen BIM360 Design och Bimeye". - Johannes Ris, Byggstyrning
 
Projekt Celsius
Som Sveriges största fastighetsägare arbetar Vasakronan kontinuerligt med ambitionen att kartlägga och förbättra sin fastighetsutvecklingsprocess. Med detta som bakgrund genomförs en årlig projektspecifik undersökning i syfte att hitta och belöna de projekt som bäst upplevs i arbetet av alla inblandade parter. Det prestigefyllda projektet Celsius nominerades och fick priset som det bästa rangprojektet nr 1, mätt på alla nivåer, både när det gäller byggande, projektledning, anställdas blomstring och hur de arbetar med BIM och mer.
Byggandet av denna 10 000 kvadratmeter stora byggnad planeras vara klar omkring 2021. Det nya huset kommer att vara ett starkt bidrag till Uppsala Science Park och en av de mest innovativa miljöerna i Sverige. 500 anställda i avancerade laboratorier blir hyresgästerna - Livsmedelsverket är den största hyresgästen som hyr 8 000 kvadratmeter. År 2016, innan digitaliseringsprojektet som inkluderade Bimeye, utmanades Vasakronan av fyra primära problem:
 • Informationssilos
 • Dubblettinformation
 • Informationsfall mellan faserna
 • Olika företag, olika system
För att lösa dessa problem var en ny era av digitalisering och samarbete nödvändig. Och därmed ett nytt sätt att tänka BIM; ett nytt mindset. Människor i projekten bör börja dela och kommunicera via data istället för fysiska dokument. Och verktygen för att göra detta var via molnlösningen BIM360 Design och Bimeye.
 
information-silos     mindset
 
För att optimera arbetsflödet bör informationen från designfasen samlas in som data som skulle användas i nästa faser för optimerad datahantering och produktion.

collaboration-workflow-1flow
Ris förklarar några av de nya tänkande reglerna på detta sätt i sitt tal:
1. Samarbete med molndesign

2. Designfasen
 • Där informationen är född
 • Modell först - Rita andra
 • Modellbaserad leverans
 • Allt som fysiskt behöver gå in i en byggnad måste kontrolleras om det passar
3. Kommunicera
Du måste berätta för folk vad du behöver och när du behöver det.

4. Hantera data inte dokument
byggstyrning-bimeye2
 
Optimerad kylning - sänka kostnaderna

I ett fall i denna konstruktion, där HVAC-företaget gynnades av Bimeye och DATA-hanteringen, minskade de kostnaderna radikalt genom att minska antalet kylanläggningar, vilket de kunde göra tack vare de detaljerade beskrivningarna från Bimeye.

Ris beskriver det så här: ”HVAC-teknikerna skulle ta ut data från Bimeye och sedan implementera det i sina respektive program. Därefter synkroniseras den insamlade informationen till Bimeye. Värdena är mycket specifika, vilket gjorde det möjligt att minska antalet kylanläggningar, eftersom vi från data upptäckte hur många kylanläggningar som behövdes.

collaboration-workflow 2
 
De nya fördelarna med systemet var att utrustningen kunde användas på ett smartare sätt i varje rum med följande resultat:
 • Tidsbesparande - Behöver inte ange datahandboken
 • Mer pålitligt - Mänskliga fel i att flytta data är minimal
 • Uppdaterad data - Automatiskt informationsflöde
 • Mer exakta uppgifter - Inget behov av att använda teoretiska värden vid beräkning
 • = Ett mer optimerat system - Använd utrustningen smartare i varje rum

Se vad vi kan göra för ditt projekt. Ta kontakt med oss idag och låt oss berätta mer.