Klimatdeklaration med Bimeye

Vi på Tribia kan hjälpa dig att förenkla arbetet av insamling av data och dokumentation som krävs för nya lagen
gällande klimatdeklarationer i dina byggprojekt med hjälp av Bimeye.

Hur tar ni er an den nya lagen om klimatdeklarationer som trädde i kraft vid årsskiftet?

Från och med 1 januari 2022 behöver byggnader som uppförs klimatdeklareras. Ansvaret om att lämna in uppgifterna till Boverket ligger på byggherren samt entreprenörer och underentreprenörer som är omfattade av den nya lagen. Syftet med lagen är att minska klimatpåverkan från nya byggnader som uppförs. 

Lagen innebär att byggherren ska redovisa klimatpåverkan från uppförandet av byggnaden genom att registrera en klimatdeklaration digitalt i Boverkets register för klimatdeklarationer. Boverket kommer att ha tillsynsansvar och kontrollera att deklarationerna håller en godtagbar kvalitetsnivå. Myndigheten har också möjlighet att gå in och korrigera om inlämnade värden inte stämmer. 

Hur ska du lösa de nya kraven gällande klimatdeklarationer?

klimatdeklaration_tribia

1. Synkronisering av modell/byggnadsdelar. Synka modell med dess byggkomponenter till Bimeye. När du sätter upp ditt projekt är det viktigt att du inkluderar kvantiteter från designverktyget som volym, area eller löpmeter (längd).

2. Val av material. I Bimeye kan du ladda upp material med klimatdata genom att t.ex. använda Boverkets egna "generiska material". Du väljer sedan material på alla byggnadsdelar du vill beräkna klimatpåverkan av. Detta görs enkelt i Bimeye genom att filtrera och gruppera på data som finns i modellen och placera material på en eller flera byggnadsdelar tillsammans. 

bimeye-klimat

3. Export med mängd och klimatpåverkan. När du har gjort val av material med klimatdata för varje byggnadsdel som ska ingå i klimatdeklarationen kan du exportera detta ur Bimeye för beräkning. Här är det viktigt att du får all information du behöver för beräkningen, såsom mängder, klimatpåverkan i de olika faserna (A1-A5) och enheter. Här är det också en bra idé att skapa ett bokmärke för den relevanta informationen (byggnadsdelar / rader och parametrar med värden / kolumner) du har filtrerat fram, så att all data du behöver är lätt att finna tillbaka till vid ett senare tillfälle.

4. Beräkning.  Själva beräkningen av den totala klimatpåverkan som ska lämnas till Boverket i klimatdeklarationen kan du när du har all data göra i Excel, genom att slå samman och summera. Du kan också använda data från Bimeye för att ”föda” någon av de många bra LCA-verktyg (livscykelanalysverktyg) som finns på marknaden och som då kan bistå med beräkningen.

5. Klimatdeklaration. Tillsammans med lite allmän information om byggnaden lämnas beräkningen av klimatpåverkan till Boverket innan färdigställande/anmälan. Det är viktigt att underlaget för klimatdeklarationen sparas så att du kan hänvisa till detaljer om du får tillsyn från Boverket angående din klimatdeklaration.

Med ovanstående stöd och metodik så kan du på ett enkelt och okomplicerat sätt uppfylla Boverkets krav, men vill du använda specifika material och inte bara de generiska från Boverket, så kan du enkelt redigera det enskilda materialet i Bimeye och då kommer alla platser där detta materialet har använts automatiskt att få uppdaterad materialdata kopplad till sig. Kom bara ihåg att om du gör detta bör du också använda Interaxo för att samla in, kontrollera och göra en samlad och spårbar leverans av det produktspecifika materialets EPD (Environmental Product Declaration), tillsammans med övrig dokumentation som då även behöver levereras in till Boverket.

Bild från Interaxo (Klicka på bilden för att förstora)

epd-ix

 

Tribia kan hjälpa dig med insamling av data och dokumentation som krävs

Med Tribias lösningar, Bimeye och Interaxo kan du hantera både den information och dokumentation som krävs för att lämna in klimatdeklarationer till Boverket. Det gör att du kommer att ha ett bra informationsflöde under projektets gång ända fram till inlämningen.