Versionshantering och publicering

Vilken version är det som gäller? Vad är beslutat och vad har ändrats? Att alltid ha kontroll över vad som ska byggas är helt avgörande för att lyckas. Med Interaxo kan du följa processerna och projekteringen samt förenkla kommunikationen med övriga projektintressenter och därmed få kontroll över allt som sker.

revidering og publisering_1

Versionshantering

Versionshanteringen i Interaxo har stöd för import av Excel-listor, t.ex. en dokumentlista eller ritningslista med tillhörande information. Dessutom stödjer versionshanteringen import av flera filer samtidigt. Filerna länkas automatiskt till rätt post, baserat på dokumentnummer eller ritningsnummer.

Interaxo genererar automatiskt ett nytt versionsnummer och versionsdatum när en ny version laddas upp.

 

tegningshåndtering_2-2
revidering og publisering_3

Publicering

När en version blir godkänd kan den publiceras till ett avslutande steg, "aktuell version", och på så sätt godkännas som gällande version. Informationen kommer då att bli tillgänglig för alla som har tillgång till publiceringssteget. Detta steg omfattar alltid den senaste ritnings-, modell- eller dokumentversionen.

När en ny version publiceras skickas tidigare version per automatik till steget "tidigare version". Åtkomsten kan begränsas så att projektdeltagarna endast kan se den aktuella versionen och tidigare versioner.