Få full kontroll över projektet

Vissa kämpar med översikt och kontroll i byggprojekt. Det kan vara en utmaning att hålla reda på all dokumentation, leveranser, ändringar och avvikelser, för att inte tala om alla deadlines i projektet.

Interaxo är en säker plats för interaktion och dokumenthantering i molnet! Det är lätt att komma igång och blir snabbt ett smidigt sätt att arbeta i projektgruppen.

Vad är Interaxo?

Interaxo är en projektportal som gör det enklare att samarbeta inom ditt team. Du får full kontroll på alla dokument och arbetsprocesser. Vilket gör att ni kan arbeta smartare i projektet.

symetri_ikoner_bå-24
Dokumenthantering

I Interaxo kan alla typer av elektroniska filer lagras och vara tillgängliga för alla medlemmarna i projektet. Du kan söka, redigera och dela dokument på ett smidigt sätt - och allt är spårbart!

symetri_ikoner_bå-25
Samarbetslösning

Interaxo är ett effektivt verktyg för samarbeta kring dokument och arbetsprocesser. Bjud in interna och externa medlemmar. Abonnera på ändringar och ha full kontroll!

symetri_ikoner_bå-05
Arbetsflöde

Stöttar och effektiviserar kritiska processer genom användning av standardmallar för arbetsflöde i Interaxo. Effektiviteten i projektet får ett lyft och kvalitén på projektet kan följas upp på ett smidigt sätt.

symetri_ikoner_bå-17
Godkännandeprocesser

Alla saker som skall godkännas - med tillhörande dokumentation, diskussion och kommentarer - har ett flöde i Interaxo. Med full spårbarhet kan du följa upp vem som gjorde vad och när.

symetri_ikoner_bå-40
Aktivitetshantering

Interaxo är en projektportal som ständigt ger dig påminnelser om deadlines och projektkritiska datum. Du kan snabbt hitta dina aktiviteter och dina ansvarsområden. Arbetsflödet leder till färre och effektivare möten.

symetri_ikoner_bå-37
Unika strukturer

Administratören har full översikt över medlemmar, roller, åtkomst och mappstrukturer i Interaxo. Använd våra mallar som följer "bästa praxis" i projekt eller skapa dina egna strukturer.

symetri_ikoner_bå-04
Säkerhet

Säkerheten i Interaxo är väl omhändertagen med moderna och avancerade tekniska lösningar, tillgänglig information via molntjänsten och samlokalisering från 3 datacentra i Norge. Vi fokuserar på komplexa lösningar, säkerhet och redundans.

symetri_ikoner_bå-16
Mobilitet

Med Interaxo Mobile har du tillgång till dina projekt när det passar dig - var du än är. Med våra mobila lösningar är du alltid uppdaterad.

symetri_ikoner_bå-41
Egna integrationer

Vi har ett öppet API som du kan använda så att Interaxo kan anpassas till de system och lösningar du redan använder och arbetar med.

Nyfiken på Interaxo?

Kom i gång nu! Vi hjälper dig.

Läs mer om våra lösningar Kontakta oss