Tilläggsprodukter

Interaxo är maknadsledande när det gäller dokumenthantering, spårbar kommunikation och flexibla processer. Vi har varit i branschen i nästan 20 år och har under årens lopp utvecklat ett verktyg som kommit att bli marknadens bästa samarbetslösning för projekt inom bygg och anläggning.

Med hjälp av de tilläggsprodukter som vi har utvecklat till Interaxo kan du lösa många av de utmaningar du ställs inför i ditt dagliga arbete. Dessutom ökar chanserna för att du lyckas med dina projekt och når nya framgångar.

Interaxo export

När projektet har avslutats och det blir dags för att exportera projektrummet och tillhörande data, har Tribia en lösning som gör det möjligt att exportera allt innehåll i ett läsbart format som sedan kan sparas eller integreras i andra lösningar. Informationen kan exporteras till ett USB-minne, en extern hårddisk eller till företagets FTP-server. Hela mappstrukturen, inklusive samtliga mappar, metadata, information och medlemsförteckningar, kommer med. Exporten kan även göras utifrån åtkomstkontroll och användas av olika parter.

Interaxo API

Utnyttja möjligheterna i vårt API och koppla dina lösningar till Interaxo för att effektivisera ditt arbete! Flera tusen kunder använder Interaxo dagligen till säker delning och kontroll av dokument, ritningar och modeller. Med Interaxo API kan systemägare integrera och skräddarsy automatiserade processer gentemot sina kunder och förenkla arbetet. Exempel på integrationer kan vara insamling av data från webbformulär, tillgång till ritningar och modeller från mobila fältverktyg eller löpande arkivering av information.

Outlook 2 web

Om du har försökt att flytta e-post och bilagor direkt från Outlook till en webbaserad applikation, har du säkert märkt att det inte är helt enkelt. Filerna måste nämligen först laddas ner till en filserver, innan de kan dras till webbapplikationen. Därefter måste de raderas manuellt från filservern. Med Outlook2Web-pluginen kan allt detta göras i en snabb och enkel process. Allt du behöver göra är att installera pluginen. Därefter kan du dra e-post och bilagor direkt från Outlook till Interaxo.