Spårbart samarbete

Interaxo har utvecklats med spårbarhet i åtanke och bygger på erfarenhet från tusentals projekt som omfattar frågor av stora mått. Full spårbarhet ger dig bättre kontroll, eftersom du enkelt kan se vilka beslut som fattats och vilka konsekvenser det får.

Resurs 3
icons-blue_process
icons-blue043
icons-blue_Candidate
Spårbarhet genom hela projektet ger dig tillgång till bästa tänkbara beslutsunderlag
Spårbarhet minskar riskerna och gör det enklare att driva projekt
Du kan enkelt se vem som har gjort vad och när, samt av vilken anledning

Spårbarhet genom hela lösningen

Spårbarheten är särskilt tydlig i de aktiva mapparna, dvs. de mapparna som är utvecklade för att stötta processer och förenkla kommunikationen mellan olika discipliner. Tack vare detaljerade loggar är ändringarna lätta att spåra.

I aktiva mappar kan ett dokument eller ett ärende med tillhörande dokument organiseras efter egendefinierade metadata och tilldelas en separat logg.

sporbar samhandling_1
sporbar samhandling_2

Detaljerad loggning

Loggen används aktivt i projektet, bland annat för att se vem som godkänt att en viss post skickats vidare till ett annat steg i granskningsprocessen samt tidpunkten för detta. Varje loggad post visar vem som gjort vad, när i tiden och var ändringen gjordes. På så sätt kan man säkerställa att inga ändringar i dokument eller tillhörande metadata görs, utan att de kan spåras.

Det finns heller ingen risk för att ändringar görs i historiken, eftersom alla ändringar loggas. Dessutom kan man välja att låsa alla poster som skickas vidare till ett visst steg i ett arbetsflöde.