Spårbarhet och loggning

Spårbarhet och loggning är två av de största fördelarna med Interaxo. Full spårbarhet ger dig bättre kontroll, eftersom du enkelt kan se vilka beslut som fattats och vilka konsekvenser det får.

sporbarhet_1
sporbarhet_2

Loggning

Interaxo loggar när något ändras, vad som ändras, vem som gör ändringarna och var i projektrummet ändringarna görs. Tack vare dessa detaljerade loggar är ändringarna lätta att spåra, inte minst i Interaxos aktiva mappar som är utvecklade för att stödja processer och förenkla kommunikationen mellan olika discipliner.

I aktiva mappar kan ett dokument eller ett ärende med tillhörande dokument organiseras efter egendefinierade metadata och tilldelas en separat logg.

 

Aktiva mappar förenklar arbetet

De aktiva mapparna i Interaxo fungerar som ett bra beslutsstöd i projekt och kan t.ex. användas för hantering av ritningsversioner, ändringar, tekniska förklaringar, krav och brevmallar. Tack vare att varje ärende och dokument tilldelas en egen post och en egen logg, finns allt som rör ärendet samlat på en och samma plats. Så snart något läggs till, raderas eller ändras – oavsett om det gäller filer, metadata eller kommentarer i diskussionsfältet – blir det loggat.

När du använder aktiva mappar med arbetsflöde loggas även statusförändringar för ett ärende och du kan enkelt följa vem som ändrade status, vilket ärende det gäller och när ändringen utfördes. Om en användare skickar ett meddelande till andra användare loggas även det som en separat post.

På filnivå finns det en händelselogg som visar vem som har tagit del av filen, antingen genom att öppna den i viewern eller genom att ladda ned den.

sporbarhet_3