Säkerhet

Tribia har levererat samarbetslösningar till sina kunder sedan 2001, med fokus på stabilitet och säkerhet. Extra stor vikt har lagts på en säker driftmiljö. Den fysiska driftmiljön är placerad i Norge och skyddas av norsk lagstiftning.

Resurs 1
icons-blue004
icons-blue_Cloud code
icons-blue_Teamwork laptop
icons-blue_Smartphone
Data säkerhetskopieras två gånger per dygn
Alla datatrafik i Interaxo krypteras
Externa säkerhetskontroller utförs regelbundet
Tvåfaktorsautentisering för användare

Backup

Alla data som ligger på Interaxo säkerhetskopieras två gånger per dygn. Raderade/ändrade filer sparas i 30 dagar. Den fysiska driftmiljön är uppdelad mellan två anonyma datacenter och all information som sparas i Tribias samarbetslösningar speglas i realtid, vilket gör det enkelt att återskapa data i händelse av katastrof.

Driftmiljön i Interaxo är skyddad mot både naturkatastrofer och cyberattacker.

Resurs 7
sikkerhet_5

Multifaktorautentisering

Öka säkerheten vid inloggning genom att använda tvåfaktorsautentisering från Tribia. Tvåfaktorsautentisering är en extra säkerhetsnivå vid inloggning som innebär att du loggar in med något du känner till (dvs. ditt lösenord) samt något du erhåller (t.ex. en kod via telefon). Med tvåfaktorsautentisering blir ditt konto säkrare eftersom det hindrar andra från att logga in, även om de skulle känna till ditt lösenord.

Tvåfaktorsautentisering fungerar ungefär på samma sätt som inloggning med BankID – du laddar ner en mobilapp och loggar in/godkänner inloggningen via en engångskod som skickas till appen.

Användarnamn och lösenord

Inloggningen i Interaxo är lösenordsskyddad för samtliga användare. När du bjuder in nya användare måste en korrekt e-postadress läggas till av kundens administratör. E-postadressen blir den nya användarens användarnamn. Användare som bjuds in till Interaxo kan själva välja lösenord. Vid val av lösenord måste man använda både små och stora bokstäver samt en siffra och ett specialtecken.

Tribia erbjuder även möjlighet att federera med en kunds AD för enkel och säker användarautentisering. Vänligen kontakta en av våra säljare för ytterligare information.

sikkerhet_4
Resurs 4

Kryptering

All information som skickas från Interaxo via nätet krypteras, inklusive användarnamn och lösenord. Ingen är våra servrar exponeras mot internet, vilket förhindrar åtkomst till underliggande system och systemanvändare/lösenord utifrån.

Extern säkerhetskontroll

Tribia samarbetar med flera externa säkerhetsbolag som regelbundet säkerhetstestar våra system. Både blackbox- och whitebox-tester utförs, men även Red Team-tester. För att säkerställa att både våra applikationer och vi som företag uppfyller de strängaste säkerhetskraven, lyssnar vi alltid på de rekommendationer vi får efter avslutat test och ser till att förbättringarna implementeras.