Ritningshantering

Genom att godkänna ritningar online säkerställer man kvaliteten på bygghandlingarna. Med revisionshantering får man tillgång till historiken för samtliga ändringar som gjorts och det framgår tydligt vilken version som är den senast godkända. Välfungerande ritningshantering är viktig för att byggprojektet ska lyckas.

tegningshåndtering_1
icons-blue_Drawing with pen
icons-blue_Helmet and drawing
icons-blue_Chat
Strukturerad översikt av samtliga ritningar i projektet
Egen beställning av ritningar inne i Interaxo
Fullständig versionshistorik för alla ritningar

Automatisk förteckning över arbetsritningar

I Interaxo får man tillgång till en tydlig översikt över alla ritningar i projektet, indelad efter typ (t.ex. plan och sektion), disciplin, format, skala, version etc. På så sätt blir det enkelt att hitta ritningar- dessutom kan man gruppera dem och söka efter det man behöver. Ritningsfilen öppnas med en enkel knapptryckning på länken i ritningsförteckningen.

Tack vare att alla ritningar är lättillgängliga för projektdeltagarna kan de själva skriva ut de ritningar de behöver. På så sätt slipper man massutskrifter och de merkostnader det innebär.

tegningshåndtering_2
tegningshåndtering_3

Beställning av ritningsutskrifter

Vanligtvis använder man en kopieringsfirma för utskrift av pappersritningar. I Interaxo finns det en separat funktion för beställning av ritningar som är utformad på liknande sätt som en traditionell webbutik. Användare med rätt behörighet kan enkelt bocka för de ritningar och filer de vill beställa en utskrift på och sedan klicka på "Lägg till beställning". Kunden är inte bunden till leverantörens kopieringsfirma, men kan använda sig av den eller av de företag som kunden själv har avtal med.

När man väljer "Skicka beställning" visas ett fördefinierat beställningsformulär. Formuläret innehåller kontaktinformation om mottagare, avsändare, betalningsansvarig samt en fullständig beskrivning över vad beställningen omfattar. Välj därefter "Bekräfta beställning". Beställningen skickas nu direkt till kopieringsfirman via e-post, med kopia till beställaren.