Revisionshantering

Revisionshanteringen i Interaxo är en specifik process där du publicerar bygghandlingar och gör dem tillgängliga för produktion. Den används vanligtvis för att få bättre kontroll på ritnings- och modellversioner, men även för dokument där det är viktigt att hålla koll på vilken version i ordningen som laddats upp och ska godkännas.

Revisionshanteringen underlättar granskningsprocessen, eftersom nya versioner som publiceras måste godkännas innan de får status som aktuell version.

Resurs 8
icons-blue_Teamwork laptop
icons-blue021
icons-blue039
Granskningsprocess i projekteringsgruppen
Publicering av bygghandlingar
Revisionshantering med automatisk arkivering av tidigare versioner

Automatisk revisionshantering

Arbetsflödet har stöd för import av Excel-listor, t.ex. en dokumentförteckning eller ritningsförteckning med tillhörande information. Dessutom stödjer revisionshanteringen i Interaxo import av flera filer samtidigt. Filerna länkas automatiskt till rätt post, baserat på dokumentnummer eller ritningsnummer. Interaxo genererar automatiskt ett nytt versionsnummer och versionsdatum när ett reviderat dokument laddas upp.

tegningshåndtering_2-1
revisjonshåndtering_3

Slipp ovissheten kring olika versioner

När en version blir godkänd kan den publiceras till ett avslutande steg, "aktuell version", och på så sätt godkännas som gällande version. Detta steg omfattar alltid den senaste ritnings-, modell- eller dokumentversionen. När en ny version publiceras skickas tidigare version per automatik till steget "tidigare version". Åtkomsten kan begränsas så att vissa projektdeltagarna endast kan se gällande version och att reviderade versioner blir synliga först efter godkännande.

Med den automatiska versionshanteringen i arbetsflöden med publicering råder det inga tvivel om vilken version som gäller. Eftersom alla ändringar är spårbara blir det enkelt att hänga med i svängarna, även om det blir många nya versioner som godkänns. Revisionshanteringen fungerar även utan granskningsprocess.