Projektsamarbete

Med Interaxo får du tillgång till ett effektivt verktyg som gör det enkelt att samarbeta kring dokument och arbetsprocesser.

Du kan bjuda in interna och externa projektmedlemmar och genom att prenumerera på ändringar får du fullständig kontroll över dina projekt. I Interaxo kan du spara alla typer av filer, så att de är lättillgängliga för alla projektmedlemmar.

Du kan söka efter, redigera och dela filer med andra. Dessutom får du bättre kontroll över alla processer eftersom allt är spårbart.

2 Tegningshåndtering med aktive og tidligere versjoner
Dela

I Interaxo är all information lättillgänglig för samtliga inblandade aktörer under hela projektet. Tack vare effektiva arbetsflöden och en tydlig projektöversikt blir det enkelt att hantera och hålla koll på alla ändringar som görs.

Kommunicera

Tillgänglig information är nyckeln till effektiva projekt. Med Interaxo slipper du onödigt e-postkaos, eftersom all kommunikation kan ske direkt i lösningen. Att alla har tillgång till korrekt och uppdaterad information under hela projektet är en enorm fördel.

Besluta

Under ett projekt är det vanligtvis många ändringar, godkännanden och avvikelser som ska rapporteras in och loggas. Med Interaxo håller du enkelt koll på allt som sker, eftersom du alltid har tillgång till information om när, var, vad och vem.


icons-blue_people on globe
Samarbete

Molnbaserad projektlösning för effektivt samarbete mellan interna och externa projektmedlemmar

icons-blue_Candidate
Dokumenthantering

Effektiv, säker och enkel dokumenthantering för alla projektmedlemmar

icons-blue_Chat
Aktiva mappar

Förenkla hanteringen av ärenden och åtgärder med hjälp av egendefinierade metadata

icons-blue_process
Arbetsflöden och granskning

Tack vare stöd för specifika arbetsflöden blir det enklare att fatta rätt beslut

icons-blue_thumbs up-1
Revisionshantering och publicering

Få fullständig kontroll över aktuell version och se vem som ändrat vad och när

icons-blue037
Visuella tavlor

Effektivt verktyg för dig som arbetar och projekterar inom ramen för LEAN, VDC och ICE

icons-blue_3D
Visualisering 
BIM/3D/2D

Kraftfulla viewers för IFC, tekniska filformat och Office-dokument ger dig tillgång till all information du behöver

icons-blue008
Spårbarhet/loggning

Full spårbarhet ger dig bättre kontroll, eftersom du enkelt kan se vilka beslut som fattats och vilka konsekvenser det får

icons-blue_head to connection
Arkivering och export

Allt innehåll kan exporteras från Interaxo i olika format, både löpande och efter avslutat projekt

icons-blue_People process
Åtkomstkontroll

Effektiv och användarvänlig åtkomstkontroll gör det enkelt att säkerställa att rätt personer har tillgång till rätt information

icons-blue_Supervisor
Säkerhet

Trygg och säker samarbetslösning tack vare att alla data sparas i Norge och skyddas av norsk lagstiftning

icons-blue_Cellphone Cloud
Mobilitet

Webbaserad lösning och mobila appar ger dig tillgång till dina projektdata, var du än befinner dig

icons-blue_Teamwork laptop
Konfigurering och anpassning

Projektadministratören har fullständig översikt över medlemmar,
roller, åtkomst och mappstrukturer

icons-blue_Connection tech
API/Integrationer

Interaxo har ett öppet API som enkelt kan anpassas efter de system och lösningar som du redan arbetar med