Anpassa verktygen efter dina arbetsflöden istället för tvärtom

Vill du anpassa dina arbetsflöden efter verktyget du använder, eller anpassa verktyget till hur du arbetar? En av de främsta fördelarna med Interaxo är att det är en flexibel lösning som enkelt kan konfigureras och anpassas efter behoven i ett specifikt projekt.

Lösningen administreras av användaren själv och kräver därmed ingen, eller väldigt begränsad, support från IT-avdelningen.

Resurs 13
konfigurering_3

Mallar

Du kan definiera och spara egna projektrumsmallar med hjälp av fördefinierade och anpassningsbara inställningar. När du startar upp ett nytt projekt kan du skapa ett eller flera rum baserat på kundens egna projektrumsmallar. På så sätt får projektet tillgång till ett projektanpassat rum med samma mappstruktur, arbetsflöden, åtkomstkontroll och aviseringsinställningar som i projektrumsmallen.

Självklart kan inte en och samma mall användas till alla projekt – därför hjälper vi ofta våra kunder att skapa två eller tre olika malluppsättningar, baserat på projektens omfattning och komplexitet. Därutöver finns det naturligtvis många projekt med helt unika förutsättningar och behov som kräver specifika arbetsflöden. Det är dock inget problem, eftersom Interaxo är så flexibelt och användarvänligt. Arbetsflödena kan enkelt anpassas och konfigureras efter dina projekt. Vi rekommenderar alltid våra kunder att dra lärdom av sina projekt och utvärdera om specifika justeringar bör implementeras i projektmallarna inför framtida projekt.