Vilka processer Interaxo ger stöd för

Funktioner och lösningar

Med Interaxo gör du informationen tillgänglig för alla deltagare som är involverade genom alla faserna av projektet. Du får full översikt över ändringar och avvikelser med arbetsflöden och processöversikt.

Nedan följer alla tillgängliga funktioner, anpassningar och tilläggsprodukter samt vilka processer som Interaxo ger stöd för.

interaxo-logo-full-color-rgb

Lösningar
Med Interaxo får du stöd i dessa processer relaterat till ditt byggprojekt. Klicka på + för att läsa mer om respektive lösning.

Ändringshantering

I Interaxo kan man bygga upp relevanta processer utifrån ändringar. Det kan handla om meddelanden om ändringar, krav på ändring från entreprenören eller en ändringsbegäran från byggherren.

Tack vare ett anpassat arbetsflöde kan kraven hanteras på bästa sätt och av rätt personer. Varje ändring loggas och därmed blir all information som rör ändringen spårbar. Dessutom finns det ett kommentarsfält som förenklar kommunikationen mellan projektdeltagarna. Detta reducerar antalet mejl och telefonsamtal till ett minimum.

Boka demo

Avvikelsehantering

Alla avvikelser i Interaxo kan synkroniseras direkt till modellen i vår BIM viewer. Antingen genom att länka till objektet från posten eller genom att skapa en post medan du är inne i modellen. Det är viktigt att denna information framgår vid överlämning till förvaltning, så att alla information finns tillgänglig på objektnivå.

Tack vare att samtliga avvikelser registreras i Interaxo kan man dra fördel av dem i andra projekt. Du kan enkelt skapa en översikt över alla typer av avvikelser och jämföra mot andra projekt, och se vilka förbättringar som kan göras till nästa.

Boka demo

Ritningshantering

I Interaxo får du tillgång till en tydlig översikt över alla ritningar i projektet, indelad efter typ (t.ex. plan och sektion), disciplin, format, skala, version etc. På så sätt blir det enkelt att hitta ritningar- dessutom kan man gruppera dem och söka efter det man behöver. Ritningsfilen öppnas med en enkel knapptryckning på länken i ritningsförteckningen.

I tillägg finns det en separat funktion för beställning av ritningar som är utformad på liknande sätt som en traditionell webbutik. Användare med rätt behörighet kan enkelt bocka för de ritningar och filer de vill beställa en utskrift på och sedan klicka på "Lägg till beställning". 

Boka demo

Revisionshantering

Revisionshanteringen stöttar enkel import av Excel-listor i form av dokumentförteckning eller ritningsförteckning med tillhörande information. 

Interaxo stödjer import av flera filer samtidigt, och filerna länkas automatiskt till rätt post, baserat på dokumentnummer eller ritningsnummer. Interaxo genererar automatiskt ett nytt versionsnummer och versionsdatum när ett reviderat dokument laddas upp.

När en version blir godkänd kan den publiceras till ett avslutande steg, "aktuell version", och på så sätt godkännas som gällande version. Detta steg omfattar alltid den senaste ritnings-, modell- eller dokumentversionen. Interaxos revisionshantering tar bort alla tvivel om vilken den nuvarande versionen är och säkerställer en spårbar process.

Boka demo

Ärenden och uppgifter

I Interaxo kan du skapa egna åtgärdslistor, samtidigt som du enkelt får en översikt och kan dela informationen med deltagarna i projektet. Få en översikt över status, avvikelser, förseningar och vad som har beslutats.

Åtgärder och problem hanteras bäst i en aktiv mapp med arbetsflöde. Nya åtgärdspunkter kan registreras direkt från mobilen med foton och metadata via Interaxo Onsite-appen eller online.

Nya åtgärder kan tilldelas en eller flera ansvariga användare och användargrupper. Genom att arbeta med åtgärdslistor på ett bra sätt får projektägaren en enkel översikt över statusen för alla åtgärder och genom att använda metadata kan du koppla dessa till avtal, rum, disciplin/klassificering, prioritet etc.

Jag vill veta mer om versionshantering

Effektiva mötesmetoder (Visuella Tavlor)

Traditionella mötesprotokoll kan upprättas och tillgängliggöras för hela projektgruppen. Genom att använda åtgärdslistor underlättas dessutom allt förarbete, samtidigt som granskningsprocessen förenklas. 

På detta sätt kan du minimera antal e-post i projektet, du effektiviserar arbetet och förtydligandena angående åtgärdspunkter före, efter och under mötet.

Med Visuella Tavlor får du den översikt du behöver för att kunna hålla effektiva möten och säkerställa smidig uppföljning av olika frågor och ärenden.

Den visuella presentationen gör det mycket lättare att planera och utforma projektprocessen korrekt från starten. "Fråga/Svar-tavlor" hjälper dig att hantera alla frågor och svar i projektet så att du minskar administrationen och mötestiden, samt genomföringen av mötet blir mer effektivt.

Läs mer om Visuella Tavlor här

Spårbart samarbete

Interaxo har utvecklats med spårbarhet i åtanke och bygger på erfarenhet från tusentals projekt som omfattar frågor av stora mått. Full spårbarhet ger dig bättre kontroll, eftersom du enkelt kan se vilka beslut som fattats och vilka konsekvenser det får.

Interaxo har spårbarhet genom hela lösningen. Ett exempel på detta är de aktiva mapparna, dvs. de mapparna som är utvecklade för att stötta processer och förenkla kommunikationen mellan olika discipliner. Tack vare detaljerade loggar är ändringarna lätta att spåra.

I aktiva mappar kan ett dokument eller ett ärende med tillhörande dokument organiseras efter egendefinierade metadata och tilldelas en separat logg.

I tillägg till detta har Interaxo detaljerad loggning som används aktivt i projektet. Ett exempel är att du kan se vem som godkänt att en viss post skickats vidare till ett annat steg i granskningsprocessen samt tidpunkten för detta. Varje loggad post visar vem som gjort vad, när i tiden och var ändringen gjordes. På så sätt kan man säkerställa att inga ändringar i dokument eller tillhörande metadata görs, utan att de kan spåras.

Boka demo

Insamling av data och dokumentation för drift och underhåll

För att säkerställa en bra DoU-insamling är det viktigt att vara medveten om hur du vill strukturera detta innan projektet startar. Genom att använda Interaxos DoU-insamling säkerställer du kontinuerlig insamling och uppföljning av data. Vi erbjuder vår skräddarsydda mall och processer som enkelt visar underleverantörer och leverantörer och vilken information som ska tillhandahållas för varje byggnadsdel.

Läs mer om Ringerikes kommun insamling av drift- och underhållsinformation här

Gå till vår sida om DoU-insamling
Funktioner
Med Interaxo tillgängliggör du information med alla involverade i projektet genom alla faserna av projektet. Håll ordning på ändringshanteringar med arbetsflyt och processöversikt. Klicka på + för att läsa mer om respektive funktion.

Samarbete

Interaxo är en molnbaserad samarbetslösning för interna och externa parter, utvecklad för byggbranschen. Huvudfokus är användarvänlighet, spårbarhet och säkerhet. Användare kan enkelt dela mappar och dokument och enkelt hitta information med smarta sökfunktioner. Boka demo

Dokumenthantering

Interaxo erbjuder effektiv, säker och enkel dokumenthantering som är tillgänglig för alla i projektet. Med hjälp av åtkomstkontroll kan du enkelt hantera varje rums- och mappstruktur utan hjälp från leverantören. Utöver detta har Interaxo fullständig versionhistorik som säkerställer dig god kontroll över alla filformat. Boka demo

Aktiva mappar

Med aktiva mappar kan du arbeta mer effektivt med problem och förtydliganden med hjälp av anpassade metadata. På detta sätt kan alla med tillgång till projektstrukturen i Interaxo enkelt sortera, gruppera och filtrera innehållet för att hämta dokument och ärenden. Boka demo

Arbetsflöden och godkännanden

Interaxo erbjuder aktiva arbetsflödesmappar, där du enkelt kan bygga ett arbetsflöde med steg för att stödja specifika processer i ett byggprojekt. Varje steg kan ha sin egen extra kontroll för vem som får bearbeta något vidare och automatiska aviseringar. På detta sätt kan du stödja dina specifika processer i projektet och säkerställa effektiva och korrekta beslut. Boka demo

Versionshantering och publicering

Med Interaxo har du process- och projektplanering tillsammans med kommunikation mellan alla parter. Detta säkerställer att du har full kontroll över den aktuella versionen och vad som har ändrats och beslutats. Versionshanteringen stöder enkel import av Excel-listor och ritlistor med tillhörande information.

Du kan importera många filer samtidigt och får automatiskt ett nytt revisionsnummer och revisionsdatum när det importeras. När revisioner godkänns kan de enkelt publiceras som "senaste versioner". Informationen kommer då att vara tillgänglig för alla som har tillgång.

Jag vill veta mer om versionshantering

Visuella Tavlor

Visuella Tavlor är ett utmärkt verktyg för dig som arbetar och planerar enligt LEAN-principen, VDC och ICE-metoden. Den visuella presentationen gör det enklare att planera och utforma projektprocessen korrekt från början. Involverade aktörer och representanter kan ställa sina frågor och delegera dem till lämpliga grupper som kan ge svar.

Projektledaren har möjlighet att komplettera frågor och svar med leveranser för att ge alla projektdeltagare en gemensam bild av alla leveranser i projektet. Utöver detta kan projektledaren lägga till viktiga datum med hjälp av milstolpar och göra detta synligt för hela projektgruppen.

Jag vill veta mer om Visuella Tavlor

Visualisering BIM/3D/2D

Interaxo har kraftfull viewer för IFC, DWG, DWF, PDF, TIFF, Office-filer och standardbildfiler. I IFC-visaren kan du enkelt navigera i flera ämnesmodeller, isolera objekt och få metadata på objektnivå. Betraktaren tillhandahåller olika versioner av en modell, vilket ger dig snabb tillgång till historisk data och möjligheten att jämföra två versioner. Boka demo

Spårbarhet och loggning

Spårbarhet och loggning av aktiviteter i projektet ger dig förtroende för beslut som kan få stora konsekvenser. Interaxo loggar när något ändras, vad som ändras, vem som gör ändringarna och var i projektrummet ändringarna görs.

Aktiva mappar bidrar till större beslutsfattande i projektet och kan användas för att hantera ritningar, ändringar, tekniska förtydliganden, krav och mätbokstäver. Varje ärende eller dokument får sin egen post och logg. På det här sättet samlas allt som är relevant på ett ställe och du tappar inte någon information även när saker har ändrats eller tagits bort.

Jag vill veta mer om spårbarhet

Arkivering och export

Allt innehåll kan exporteras från Interaxo i olika format, både fortlöpande och i slutet av projektet. Tribia erbjuder också Interaxo Export, som en fullständig export av ett helt projektrum med tillhörande innehåll. Här följer hela mappstrukturen med alla filer, filversioner, samt loggar och kommentarer. Beställ och få mer information om Interaxo Export här

Åtkomstkontroll

Med hjälp av åtkomstkontroll kan du enkelt hantera varje rums- och mappstruktur utan hjälp från leverantören. Varje rum kan ha sin egen mappstruktur med sin egen medlemshantering, som stöder ett stort antal medlemmar från olika rättigheter.

Interaxo har stöd för åtkomstkontroll som ska lagras som en del av en mall för projektrum, så att rättigheter definieras när nya projekt skapas. Rättigheter kan bestämmas för enskilda användare och för medlemsgrupper.

Boka demo

Säkerhet

Tribia har ett starkt fokus på säkerhet och stabilitet. Stor vikt har således lagts på säkerheten för driftsmiljön, som ligger i Norge och skyddas av norsk lagstiftning.

  • Data lagrad på Interaxo säkerhetskopieras två gånger om dagen och raderade / ändrade filer lagras i 20 dagar.
  • Tvåfaktorautentisering från Tribia används för att öka inloggningssäkerheten. Detta säkerställer att andra inte kan logga in på ditt konto, även om obehöriga känner till ditt lösenord.
  • All data som går över nätverket till och från Interaxo är krypterad, t.ex. användarnamn och lösenord. Ingen av våra servrar exponeras på internet, vilket gör det omöjligt att komma åt underliggande system utifrån.
  • Tribia samarbetar med ett externt säkerhetsföretag som genomför regelbundna säkerhetstester av systemet.
Jag vill veta mer om säkerhet

Mobilitet

Interaxo är helt molnbaserat och endast en webbläsare behövs för att använda lösningen. Oavsett om du använder en PC eller surfplatta. Vi har utvecklat två gratisappar för att tillgodose dina interaktionsbehov.

Interaxo onSite är appen som tillåter användare att registrera avvikelser, skriva korta anteckningar och göra allt tillgängligt för vidare bearbetning även i offline-läge.

Interaxo Mobile ger användare tillgång till alla dokument i Interaxo oavsett var de är. På detta sätt kan alla aktörer i projektet enkelt registrera information och få tillgång till den information de själva behöver.

Boka demo
Anpassningar
Anpassa verktygen efter dina arbetsflöden istället för tvärtom. En av de främsta fördelarna med Interaxo är att det är en flexibel lösning som enkelt kan konfigureras och anpassas efter behoven i ett specifikt projekt.

Konfigurering

Interaxos styrka baseras till stor del på flexibilitet och att det är mycket enkelt att konfigurera för att passa de behov som uppstår i projekt. Lösningen hanteras av dig själv och kräver lite eller inga resurser från en IT-avdelning.

I Interaxo har du möjlighet att definiera och spara projektrumsmallar med förinställda och justerbara inställningar. Genom att göra detta har projekt tillgång till ett projektspecifikt rum med samma mappstruktur, processer, åtkomstkorrigeringar och aviseringsinställningar som projektrumsmallen.

En mall passar inte alla projekt, varför vi hjälper våra kunder att skapa två eller tre olika uppsättningar mallar baserat på projektens storlek och komplexitet. Boka ett obligatoriskt samtal med oss ​​om Interaxo idag, för mer information om konfigurations- och anpassningsalternativ.

Boka konfigurering

API Integrationer

Med Interaxos öppna API kan du ansluta system du använder dagligen. APIet ger dig tillgång till att hämta och uppdatera informationen från Interaxo till andra system och applikationer. Smartare sätt att arbeta gör dataflödet effektivare och förenklar din arbetsdag. Jag vill göra mitt projekt mer effektivt och förenklat
Tilläggsprodukter
Med hjälp av de tilläggsprodukter som vi har utvecklat till Interaxo kan du lösa många av de utmaningar du ställs inför i ditt dagliga arbete. Dessutom ökar chanserna för att du lyckas med dina projekt och når nya framgångar.

Interaxo Export

Tribia erbjuder också Interaxo Export, som en fullständig export av ett helt projektrum med tillhörande innehåll. Här följer hela mappstrukturen med alla filer, filversioner, samt loggar och kommentarer. Exporten kan göras på ett USB-minne, extern hårddisk eller till din egen FTP-server.

Läs mer om arkivering och export här

Beställ Interaxo Export via formuläret

Interaxo API

Med Interaxos öppna API kan du länka dina lösningar till Interaxo för en effektivare vardag! Här kan systemägare integrera och skräddarsy automatiserade processer för kunderna. Typiska integrationer kan vara datainsamling från webbformulär, tillgång till ritningar och modeller för mobila fältverktyg eller pågående arkivering. Fyll i formuläret för API

Outlook 2 Web

Outlook2web är ett plugin för Outlook som gör det enkelt att flytta e-postmeddelanden och bilagor från Outlook till alla andra onlineapplikationer. Genom att använda detta plugin-program kan du enkelt dra e-postmeddelanden och bilagor direkt från Outlook till Interaxo, vilket sparar tid och frustration. Beställ Outlook2Web via formuläret
Varför du ska välja Interaxo

En lösning för samarbete och dokumenthantering

Att skapa översikt och kontroll över sina projekt kan vara minst sagt utmanande och det är inte alltid lätt att hålla ordning på allt som sker – just därför väljer många att använda Interaxo. Interaxo är en säker plats för samarbete och dokumenthantering i molnet. Det är enkelt att implementera och blir snabbt en naturlig del av arbetsflödet.

Interaxo för olika aktörer

projektor-icon1
Projektledare

Rollen som projektledare kan vara riktigt utmanande. Interaxo hjälper dig att hålla ordning på alla ritningar och modeller som hanteras under projektets gång.

entreprenor-icon1
Entreprenör

Interaxo hjälper dig att säkerställa att leveranserna kan ske i tid och att all projektdokumentation enkelt kan delas och kommuniceras mellan samtliga projektintressenter.

byggherre-icon1
Byggherre

Vi vet att du som byggherre är angelägen om att ha full översikt och kontroll över dina projekt. Interaxo är ett riktigt bra stöd i beslutsprocessen samt vid ändringshantering och rapportering.

Boka en kostnadsfri demonstration