Effektiva mötesmetoder

Traditionella mötesprotokoll kan upprättas och tillgängliggöras för hela projektgruppen. Genom att använda åtgärdslistor underlättas dessutom allt förarbete, samtidigt som granskningsprocessen förenklas. Med Visuella Tavlor får du den översikt du behöver för att kunna hålla effektiva möten och säkerställa smidig uppföljning av olika frågor och ärenden.

effektiv møtemetodikk_1
icons-blue_meeting
icons-blue_Cog wheel board
icons-blue_puzzle people
Interaxo hjälper dig att hålla effektiva och produktiva möten
Använd åtgärdslistor för att effektivisera arbetet och minimera kommunikationen via e-post
Visuella Tavlor ger dig tydlig översikt under projekterings- och planeringsfasen
visuelle tavler_1-1

ICE-möten och Visuella Tavlor

Visuella Tavlor är ett riktigt bra verktyg för projekt i planeringsfasen utifrån principerna bakom LEAN. Tack vare att den visuella presentationen bygger på en kombination av VDC-och ICE-metodik blir det betydligt enklare att planera och utforma projekt med större precision redan från uppstart.

Fråga/Svar-tavlor är ett hjälpmedel som underlättar hanteringen av de frågor och svar som uppstår i ett projekt, med minskad administration och mötestid som resultat. Dessutom kan projekten genomföras med större effektivitet, samtidigt som det blir enklare att engagera mötesdeltagarna.

  • Inför mötet förbereder mötesdeltagarna frågor och mötesledaren planerar upplägg och agenda.
  • Under mötet kan deltagarna bygga på sina frågor och få konkreta svar, samtidigt som mötesledare ser till att agendan följs. Mötesprotokollen uppdateras per automatik i realtid, eftersom samordning, kommunikation och beslut hanteras digitalt i de Visuella Tavlorna.
  • Efter mötet överför mötesledaren alla avslutade ärenden till beslutsloggen och rensar tavlan, så att endast icke-åtgärdade punkter kvarstår.

Åtgärdslistor

Flera av våra kunder har valt bort traditionella mötesprotokoll och istället valt att arbeta med åtgärdslistor i Interaxo, vilket resulterat i att man arbetar mer dynamiskt i sina projekt. Genom att använda sig av åtgärdslistor i projekt kan man minska e-postkommunikationen, vilket i sin tur resulterar i att det blir enklare att följa upp åtgärdspunkter före, under och efter mötet.

Alla åtgärdspunkter kan dessutom spåras, vilket gör det enklare för projektledaren att följa aktuell status för olika ärenden och åtgärder. Dessutom är det möjligt att delegera ansvar till andra projektdeltagare – när åtgärd krävs, eller ett ärende behöver följas upp, meddelas de per automatik via Interaxo.

 

saker og oppgaver_2-1