Insamling av data och dokumentation för drift och underhåll

DoU-insamling är lagstadgad dokumentation för förvaltning, drift och underhåll av byggnader. Interaxo hjälper dig med processen så att du kan samla in, överlämna data och dokumentation under strukturerade former.  

interaxo-logo-full-color-rgb-1

Utmaningarna med drift- och underhållsdata

Mycket av merarbetet kring insamling av drift- och underhållsdata uppstår när man inte har fullständig koll på hur informationen ska samlas in eller vilka förväntningar som fastighetsägaren/driftansvarige har.

  • Det kan bli en rejäl utmaning om mycket information måste samlas in och hanteras efter avslutad projektleverans. Dessutom leder det till merarbete för båda parter. Om man börjar samla in information för sent kan det rentav bli svårt att få tag på rätt information i efterhand.
  • Det råder ofta skilda uppfattningar mellan projektledaren och driftansvarige om förväntningarna kring insamlingen av drift- och underhållsdata, vilket kan vara minst sagt frustrerande.
  • Dessutom måste många filer exporteras manuellt, vilket är tidskrävande och resulterar i högre kostnader för projektet. Att försöka skapa en översikt över vad som har levererats och ej är inte alltid lätt i efterhand. Därför är det viktigt att insamlingen av data sker löpande.
Så här fungerar DoU-insamling med Interaxo
För att säkerställa en välfungerande insamlingsprocess är det viktigt att veta hur man ska strukturera informationen redan innan projektet startar upp. Klicka på + för att läsa mer om respektive punkt.

Insamling och uppföljning av data

Om du väljer att använda vårt verktyg för insamling av drift- och underhållsdata kommer du att kunna samla in och följa upp data under projektets gång. Vi ger dig tillgång till en mall och process som enkelt visar underentreprenörer och leverantörer vad som ska levereras till respektive del av byggnaden.

Boka demo

Kontinuerlig insamling

Med Interaxo samlas drift- och underhållsdata in allteftersom projektet fortskrider. Eftersom information samlas in under strukturerade former slipper du onödiga stressmoment i slutet av dina projekt.

Boka demo

Ändrings- och revisionshantering

Interaxo innehåller fantastiska verktyg för ändrings- och revisionshantering. Genom att kombinera vår process för insamling av drift- och underhållsdata med verktygen i Interaxo kan du känna dig tryggt förvissad om att insamlingen av data sker på ett kontrollerat sätt. Boka demo

Metadata

Med Interaxo kan du lägga till metadata, såsom:

  • komponentkoder
  • komponenternas serienummer
  • leverantörer

När ett dokument laddas upp får du tillgång till en nummergenerator/dokument-ID och på så sätt får dokumentet per automatik ett visst namn. Dessutom kan du lägga till anpassade regler för att automatisera processen ytterligare.

Du får även tillgång till ett arbetsflöde som underlättar kontroll- och granskningsprocessen och som kan anpassas efter just ditt projekt. Du får med andra ord tillgång till en definierad granskningsprocess som filer och dokument automatiskt måste gå igenom innan de markeras som godkända.

Boka demo

Mallar

Själva mallen för insamlingen bygger på byggtekniska standarder som återfinns ibland annat CoClass, samt typifieringskoder som används i projekt (BIP) eller BSAB.

Om ni har ett eget märkningssystem kan självklart mallen anpassas efter det.

En av anledningarna till att välja Interaxo som insamlingsverktyg är att du per automatik får tillgång till en oerhört detaljerad process för insamling av drift- och underhållsdata, utan att det krävs extraarbete.

Boka demo

Fördelar med DoU-insamling i Interaxo

Se vår video om hur DoU-insamling fungerar i Interaxo

HubSpot Video

 

Ringerike kommuns DoU-framgång:
Samlade in 95% av dokumentationen
före överlämningen

”Vi håller på att slutföra ett större vårdhemsprojekt, där vi har samlat in nästan 95% av dokumentationen före överlämningen. Det är nog första gången vi har upplevt något sådant"
-
 Trond Skogdal, Projektledare för utveckling i Ringerike kommun.

Redo att köra igång?

Med Interaxo får du tillgång till en mall som möjliggör löpande insamling av drift- och underhållsdata.
Insamlingen sker i samma system som det du använder för projektsamarbete och dokumentation.

I samband med överlämningen kan all dokumentation och samtliga metadata exporteras till andra system.
Genom att använda vårt öppna API slipper du många manuella uppgifter, samtidigt som data och dokument överförs per automatik.

Kontakta oss idag för att skapa en anpassad datainsamlingsprocess som passar dig och ditt företag!