Avvikelsehantering

Att hantera olika typer av avvikelser hör till de vanligaste arbetsuppgifterna i ett byggprojekt. Det kan t.ex. handla om brister och fel, tillbudsrapportering, SJA (säker jobbanalys) samt checklistor för kvalitetssäkring. En avvikelse kan få stora konsekvenser på projektets ekonomi, utveckling och kvalitet.

Resurs 12
icons-blue_Drawing engineering
icons-blue_Candidate
icons-blue_Engineer on laptop
Avvikelserna registreras elektroniskt och skickas till Interaxo
Fullständig kontroll över ärendehantering och rapportering
Avvikelsen kopplas till en modell
avvikshåndtering_3

Allt finns samlat i Interaxo

Alla avvikelser i Interaxo kan synkroniseras direkt till modellen i vår BIM viewer, antingen genom att länka till objektet från posten eller genom att skapa en post medan man är inne i modellen. Det är viktigt att denna information framgår vid överlämning till förvaltning, så att alla information finns tillgänglig på objektnivå.

Tack vare att samtliga avvikelser registreras i Interaxo kan man dra fördel av dem i andra projekt. Du kan enkelt skapa en översikt över alla typer av avvikelser och jämföra mot andra projekt, och se vilka förbättringar som kan göras.

Full översikt över alla typer av avvikelser

Skapa ett elektroniskt avvikelseschema i Interaxo och registrera nya avvikelser på datorn eller direkt via mobilappen Interaxo onSite.

På så sätt blir det enklare att rapportera in nya avvikelser, inte minst eftersom bilder kan laddas upp direkt från mobilen. Samtliga avvikelser kan hanteras i ett arbetsflöde som anpassas efter projektets behov. Eftersom all dokumentation och kommunikation finns samlad på en och samma plats är det dessutom enkelt att se vad som kvarstår att göra.

onsite