Åtkomstkontroll

Interaxo har en användarvänlig och flexibel funktion för åtkomstkontroll som enkelt kan administreras av en utsedd administratörsanvändare. Varje projektrum kan ha en egen unik mappstruktur, med egen medlemshantering och stöd för ett stort antal medlemmar med olika rättigheter och roller.

tilgangskontroll_1
enkel tilgangskontroll

Smidig åtkomstkontroll

I Interaxo sparas åtkomstkontrollen som del av en mall för ett projektrum, så att rättigheterna är fördefinierade när nya projekt skapas. Detta förutsätter förstås att rättigheter definieras för samtliga medlemsgrupper, t.ex. utifrån branschtillhörighet eller projektroll.

I Interaxo kan rättigheter definieras för enskilda användare eller medlemsgrupper. Vår rekommendation är dock att alltid använda medlemsgrupper vid administration av åtkomstkontroll.

 

Olika nivåer

För att administrera åtkomstkontroll måste man ha rollen som administratör. Åtkomstkontrollen administreras i en mappstruktur genom att högerklicka på utvalda mappar, steg, poster eller filer. En grupp kan tilldelas behörighet på fyra olika nivåer. Behörighetsnivåerna finns fördefinierade i Interaxo. För att välja behörighetsnivå är det bara att bocka för den behörighet man önskar tilldela användaren:

  • Behörighetsnivån «Läs» innebär att gruppen endast kan läsa/visa dokument, dvs. tilldelas rollen som observatör.
  • Behörighetsnivån «Redigera» innebär att gruppen kan redigera dokument och innehåll som andra grupper eller användare har laddat upp eller skapat.
  • Behörighetsnivån «Radera» innebär att man kan radera innehåll, oavsett om det är man själv eller någon annan som har laddat upp det. Som administratör kan man dessutom ta bort en grupps behörighet till en viss mapp eller dokument. En grupp eller användare som inte har åtkomst/behörighet kommer inte heller att kunna se innehållet i sitt gränssnitt.
tilgangskontroll_2

Roller och grupper

Kundens administratörsanvändare kan bjuda in användare och lägga till användare i rätt grupp. Det är självklart möjligt att lägga till en och samma användare i flera medlemsgrupper samtidigt om det är önskvärt eller lämpligt med avseende på åtkomstkontroll och projektets aviseringsrutiner.

Administratören kan antingen välja att lägga till en användare åt gången eller importera en lista från Excel med flera användare på en gång.

tilgangskontroll_3-1