Arkivering och export

Interaxo har bra stöd för att arkivera och exportera enskilda dokument eller grupper av dokument. Dessutom kan allt innehåll laddas ner till en lokal PC oavsett filtyp. Tribia erbjuder även Interaxo Export som är en komplett export av ett helt projektrum med tillhörande innehåll.

interaxo-logo-full-color-rgb 1

 

Export

I en aktiv mapp kan dokument exporteras genom att trycka på en separat knapp som heter "Exportera". Aktiva mappar innehåller filerna, men har även en rad annan information, såsom metadata, loggar och kommentarer som det kan vara önskvärt att exportera samtidigt. Genom att använda denna Export-knapp kan användaren välja vad som ska exporteras och hur exporten ska se ut.

Tribia erbjuder även Interaxo Export som är en komplett export av ett helt projektrum med tillhörande innehåll. Här följer hela mappstrukturen med alla filer och filversioner, samt loggar och kommentarer. En sådan export kan lämnas över som USB eller laddas upp på kundens egen FTP-server eller liknande. Interaxo har även ett öppet API som kan användas för kontinuerlig överföring av dokumentation under projektets gång.

Arkivering

Det finns en separat funktion som heter "Arkivering" i Interaxo, denna funktion extraherar all information från posterna, dvs metadata, logg, kommentarer och filbilagor och gör denna information tillgänglig för vidare bearbetning antingen som en manuell överföring till arkivsystemet eller automatiskt om integration ställs upp mellan de olika systemen.

Detta är en funktion som är användarstyrd och kan utföras kontinuerligt under projektperioden. Informationen som arkiveras anges på en symbol som indikerar att posten har arkiverats. Om så önskas kan du även sätta upp låsning av arkiverad information så att det inte går att ändra i efterhand. I arkivrummet kan berörda personer hos kunden meddelas när det kommer in ny information som ska föras över till arkivsystemet.

Boka en kostnadsfri demonstration