Ärenden och uppgifter

Med Interaxo får du tillgång till en samarbetslösning som hjälper dig att skapa egna åtgärdslistor. Dessutom får du bättre översikt och kan enkelt dela information med övriga projektdeltagare. Se till att ha koll på status, förseningar, andras åtaganden och vad som är beslutat.

saker og oppgaver_1
icons-blue036
icons-blue037
icons-blue_Engineer on laptop
Registrera åtgärdspunkter direkt från mobilen med hjälp av bilder och metadata
Enkel ansvarsfördelning mellan olika åtgärder
Ange deadlines och se till att automatiska påminnelser skickas ut till ansvarig för respektive åtgärd

Börja använda åtgärdslistor

Åtgärder och frågor hanteras enklast i en aktiv mapp med arbetsflöde i Interaxo. Nya åtgärdspunkter kan registreras direkt från mobilen med hjälp av bilder och metadata. Registreringen kan antingen ske via mobilappen Interaxo OnSite eller direkt i webbläsaren. Man kan med fördel använda olika åtgärdslistor i ett projekt, gärna med olika metadata för bästa tänkbara översikt.

Nya åtgärder registreras med en enkel knapptryckning på "Ny post" i Interaxo. En användare med rätt behörighet fyller i formuläret i enlighet med bilden till höger. Detta är endast ett exempel och självklart kan fönstret innehåller andra metadata, titlar etc. utifrån behov.

saker og oppgaver_2
saker og oppgaver_3

Konfigurera efter egna önskemål

Alla åtgärder kan tilldelas en eller flera ansvariga användare och/eller användargrupper. Mappens inställningar avgör vem som kan stå som ansvarig för en viss åtgärd/fråga inom ramen för det aktuella arbetsflödet. När en användare tilldelas rollen som ansvarig går det automatiskt ut ett e-postmeddelande med information om att ansvar tilldelats för ett visst ärende. Av utskicket framgår även deadline samt vilket projekt som avses. Genom att arbeta med åtgärdslistor får projektledaren enkelt översikt över status för alla åtgärder. Om man dessutom använder sig av metadata kan dessa kopplas till avtal, rum, disciplin/klassificering, prioritet etc.

Innan åtgärder utförs kan användarna kommunicera med varandra via kommentarfunktionen och "mentions" för att uppmärksamma andra användare på vad som händer och sker. En åtgärd/fråga kan innehålla flera filer, men även olika filversioner. Vid behov kan både filnamngivning och en nummergenerator användas i åtgärdslistan för att säkerställa unika ID på data som sparas där.