Arbetsflöden och godkännanden

En aktiv mapp med arbetsflöde är i grund och botten identisk med en "vanlig" aktiv mapp, men skiljer sig på så sätt att det finns möjlighet att bygga upp ett arbetsflöde med steg som stödjer olika processer i byggprojektet.

arbeidsflyt_1

Steg

Ett steg representerar ofta en status eller ett steg i en godkännandeprocess, där poster flyttas mellan de olika stegen. Varje steg kan tilldelas åtkomstkontroll, dessutom kan man lägga till regler som t.ex. vem som ansvarar för nästa steg i processen, samt automatiska påminnelser.

För att behålla kontrollen över fattade beslut kan man välja att låsa ett eller flera steg för ändringar.

 

 

arbeidsflyt_2