API / Integrationer

Många av företagets system kan sätta effektiviteten på prov, särskilt om de inte kommunicerar med varandra. Med Interaxos öppna API kan ni koppla samman de system som ni använder dagligen.

Resurs 1
Resurs 7

Jobba smartare med vårt API

Via vårt API kan du hämta och uppdatera information från Interaxo till andra system och applikationer. Du kan även skapa och uppdatera poster och filer i Interaxo från andra system och lösningar, samt säkerställa att informationen automatiskt hämtas till Interaxo och blir tillgänglig för övriga projektmedlemmar.

Tack vare smartare arbetssätt effektiviseras företagets arbetsflöden samtidigt som ditt jobb blir enklare.