Ändringshantering

Ändringar sker kontinuerligt i byggprojekt. Orsakerna är många, men vanligtvis handlar det om ändringsbegäranden från byggherren eller krav på ändringar från entreprenören. Oavsett orsak kan ändringar få stora ekonomiska konsekvenser för samtliga inblandade parter. Inte sällan resulterar det i långdragna rättsprocesser, i jakten på en slutuppgörelse.

Resurs 11
icons-blue_meeting
icons-blue_puzzle people
icons-blue_Cog wheel board
icons-blue014
Undvik kostsamma juridiska efterspel
Få tillgång till kompletta beslutsunderlag
Anpassa arbetsflödet efter dina behov
Minimera kommunikationen via e-post och telefon
endringshåndtering_3

Konfigurera arbetsflödet efter egna önskemål

I Interaxo kan man bygga upp relevanta processer utifrån ändringar. Det kan handla om meddelanden om ändringar, krav på ändring från entreprenören eller en ändringsbegäran från byggherren.

Tack vare ett anpassat arbetsflöde kan kraven hanteras på bästa sätt och av rätt personer. Varje ändring loggas och därmed blir all information som rör ändringen spårbar. Dessutom finns det ett kommentarsfält som förenklar kommunikationen mellan projektdeltagarna. På så sätt kan man begränsa antalet mejl och telefonsamtal till ett minimum och se till att alla ändringar hanteras så smidigt och effektivt som möjligt.

Med Interaxo kan man säkerställa att all intern kommunikation gällande en viss ändring sker på en och samma plats. Dessutom finns det inställningar som gör det möjligt att begränsa vilka som ska kunna ta del av viss information, som t.ex. prissättning och tidspåverkan. Att begränsa läsrätten till en mindre grupp människor kan vara extra användbart i känsliga frågor.