Tribias engagemang gällande hållbarhet

Läs mer om Tribias engagemang gällande hållbarhet, där våra lösningar används för att stötta olika processer så som informationsinsamling med spårbarhet, miljöcertifieringar, klimatpåverkan, klimatdeklarationer och digitala tvillingar.

✓ Klimatdeklarationer

Tribias lösningar som stöd för klimatdeklarationer
Vi på Tribia kan hjälpa dig att förenkla arbetet av insamling av data och dokumentation som krävs för nya lagen gällande klimatdeklarationer i dina byggprojekt.

Med Tribias lösningar, Bimeye och Interaxo kan du hantera både den information och dokumentation som krävs för att lämna in klimatdeklarationer till Boverket. Det gör att du kommer att ha ett bra informationsflöde under projektets gång ända fram till inlämningen.

✓ Miljöcertifieringar

Tribias lösningar som stöd i miljöcertifieringsprocesser
Ett exempel på en miljöcertifierad byggnad som har potential att locka hyresgäster med sin miljöprofil är Skanskas projekt Hyllie Terrass, i Malmö, som använder sig av en av Tribias lösningar som stöd i detta. Det är ett pilotprojekt för den nya certifieringen för byggbranschens klimatmärkning NollCO2, framtagen av Sweden Green Building Council. Klimatmärkningen är en helt ny certifiering för klimatneutrala byggnader, och är en krävande standard som ska göra det möjligt att nå Sveriges mål om klimatneutralitet 2045.

Vad det gäller miljöcertifieringsprocesser används Tribias lösningar som stöd i olika projekt, till exempel med anpassade strukturer i Tribias lösning Interaxo, där projekt kan samla in all dokumentation som krävs som underlag för att uppnå miljöcertifieringar så som Breeam, Leed, Miljöbyggnad, NollCO2 samt Svanen.

✓ Spårbarhet och klimatpåverkan

Tribias lösningar som stöd för klimatpåverkan
Spårbarhet är särskilt viktigt inom miljö och hållbarhet, det handlar om att kunna veta vilka material våra byggnader ska bestå av, var dessa kommer ifrån och vilken påverkan de kommer att ha på vår miljö.

När det kommer till byggskedet är det extra viktigt att kunna samla ihop vilka faktiska produkt-/materialval som gjorts och vilka som levererar detta för att få en komplett miljöredovisning eller en så bra livscykelbedömning som möjligt.

Det är många produkter som köps in i ett typiskt byggprojekt. Här gäller det att ha system, processer och verktyg som gör detta enkelt. Tribias lösningar kan hjälpa dig att samla den dokumentation som tillhandahålls i sådana miljöredovisningar (miljödeklarationer/EPD) på ett strukturerat sätt, samt att kunna bevara spårbarheten av var dessa produkter används genom att koppla denna till den digitala tvillingen.

Myndigheterna och branschen ställer allt större krav på dokumentation av produkter som ingår i byggprojekt.

✓ Digitala Tvillingar

Tribias lösningar som stöd för att skapa digitala tvillingar

En digital tvillinglösning kan levereras i syfte att förverkliga effektivitetsförbättringar och hållbarhetsstrategier. Under 2022 väntas användningen av digitala tvillingar att öka, där Markets and Markets har uppskattat att marknaden kommer att växa från 3,1 miljarder dollar 2020 till 48,2 miljarder dollar 2026.

Projektet Ökern Portal - Symetri & Tribia i samarbete med Tyréns AB

Den arkitektoniska designmodellen är grunden för Ökern-portalens digitala tvilling. DARK Arkitekter skapade den digitala modellen av byggnaderna med programvaran Naviate från Symetri tillsammans med programvaran Autodesk. Med Symetri-lösningarna förbereddes projektet för underhåll redan i projektets tidiga skeden.

Tribias lösningar Interaxo och Bimeye bidrar till att säkra strukturen för all data som behövs för att skapa en digital tvilling. Se videon för att få mer insikt i Ökern Portal-projektets innovation, digitalisering och digitala tvilling.

Med en digital tvilling kommer Ökern Portal-projektet att resultera i en smart och framtidssäker byggnad. Genom att till exempel optimera kyla och värme samt använda prediktivt underhåll kommer fastighetsägarna att kunna uppnå en optimal nivå av hållbarhet och lönsamhet.

Ökern Portal "Digital Tvilling" case

Se vårt referenscase i samarbete med Tyréns, Symetri och Dark Arkitekter.

Bidrar till ett hållbart samhälle

Våra lösningar ger samhället möjlighet att utveckla fastigheter och infrastruktur digitalt, genom innovation och kontinuerlig utveckling gör vi det möjligt att bygga ett mer hållbart samhälle.

Vi tar hänsyn till miljöpåverkan på våra kontor vi arbetar på, elen vi förbrukar och transporten vi åtar oss för att utföra vårt arbete.