Building Lifecycle Management

Skapa din digitala tvilling i vår BIM-collaboration lösning

Använd vår BIM-collaboration lösning som stöder kontinuerlig insamling av dokumentation och data som är kopplade till objekten i BIM-modellen.

BLM figur

Få tillgång till geometri, BIM-data och tillhörande dokument under hela projektets livscykel

Building Lifecycle Management (BLM) är praxis för att designa, konstruera och driva en anläggning med en enkel uppsättning driftskompatibla data.

Läs mer om Tribias BIM-collaboration

Våra tre lösningar Interaxo, Bimeye och Unizite ingår i vår BIM-collaboration lösning

BIM-collaboration gör det möjligt för alla deltagare att samarbeta, dela och kommunicera projektdata (inklusive BIM-data) genom alla projektets faser där all information är uppdaterad och tillgänglig i molnet.

Digitala tvillingar medför smartare förvaltning och drift

Genom våra kraftfulla lösningar samlar du in och skapar den digitala tvillingen och en digital representationen av den färdiga byggnaden. BIM-data, geometri och relaterade dokument i den digitala tvillingen överförs till vårt systerbolags förvaltningslösningar.

I sina omfattande IWMS-lösningar lagras all information korrekt och är tillgänglig för alla intressenter när som helst. Detta ger bättre förutsättningar för en mer lönsam verksamhet under projektet, från planering och byggnadsplaner till inköp av material, konstruktion, renovering, drift och underhåll och slutligen rivning av byggnaden.