Building Lifecycle Management

Skapa din digitala tvilling i vår BIM Collaboration-lösning och få tillgång till geometri, BIM-data och tillhörande dokument under hela projektet.

Digitala tvillingar medför smartare förvaltning och drift.

Building Lifecycle Management (BLM) är praxis för att designa, konstruera och driva en anläggning med en enkel uppsättning driftskompatibla data. Använd vår BIM Collaboration-lösning som stöder kontinuerlig insamling av dokumentation och data som är kopplade till objekten i BIM-modellen. Genom våra kraftfulla verktyg samlar du in och skapar den digitala tvillingen och den digitalrepresentationen av den färdiga byggnaden. BIM-data, geometri och relaterade dokument i den digitala tvillingen överförs till vårt systerbolags förvaltningslösningar.

I sina omfattande IWMS-lösningar lagras all information korrekt och är tillgänglig för alla intressenter när som helst. Detta ger bättre förutsättningar för en mer lönsam verksamhet under projektet, från planering och byggnadsplaner till inköp av material, konstruktion, renovering, drift och underhåll och slutligen rivning av byggnaden.

Läs mer om BLM på Service Works Global

BLM figur