Samarbeta med BIM

Samarbeta i dina BIM-projekt genom att använda Bimeye

Resurs 11
icons-red037
Involvera deltagarna
icons-red039
Enkel åtkomst till BIM
icons-red023
Berika modellerna

Alla får tillgång till både BIM-data och 3D i molnet

Bimeye gör det möjligt för alla i projektet att arbeta tillsammans, dvs. både projektdeltagare som hanterar modeller i olika BIM-designverktyg och de som endast ansvarar för specifik information på olika objekt i modellen. Parameterkonfigurationen gör det möjligt att direkt berika modellerna från Bimeye med information om logistik, brand, akustik, säkerhet, framdrift m.m. 


Resurs 9
verstappen-photography-DuYVeyb2IDE-unsplash

Samordnad bearbetning av tillgångsdata i BIM-projekt

Koordinera BIM-processen genom att använda Bimeye som en gemensam datamiljö där både interna och externa projektdeltagare kan hantera data. Genom att skapa och definiera artiklar effektiviseras processen för att berika modeller och den gemensamma datamiljön med information. Det enda som behövs är tillgång till internet och en webbläsare.