Rumhantering

Skapa och definiera rum redan innan modellerna finns. Återanvänd data när modellerna och dess rum finns tillgängliga och konfigurera anpassade rumsbeskrivningar med Bimeye. 

Resurs 1
icons-red013
Flexibel hantering
av rumsinformation
icons-red039
Anpassningsbara
rumsbeskrivningar
icons-red042
Skapa rum i BIM
med beskrivningar från Bimeye

Arbeta med rum i tidiga faser

I Bimeye går det att arbeta med rum i tidiga faser av ett byggprojekt, redan innan du har en modell i något av BIM-designverktygen. Beskrivningar projektets rum och dess material, inredning och utrustning m.m. kan göras. Eftersom, exempelvis, antalet material eller utrustning varierar mellan olika rum behövs bara relevant information beskrivas för respektive rum, vilket medför att processen blir flexibel och effektiv. 

Resurs 1
Resurs 8

Rumsbeskrivningar i Bimeye

Rumsbeskrivningar skapas utifrån den senast uppdaterade informationen som finns tillgänglig i Bimeye för ett enskilt rum eller typrum. Rapporternas formatering och innehåll kan på ett enkelt sätt projektanpassas med hjälp av mallfiler.  

En stor fördel är att rum som redan beskrivits i Bimeye kan i ett senare skede kopplas till rum som skapas i projektets modeller. Detta ger projektören ett försprång i modelleringsarbetet och projektet har möjlighet att upparbeta information som går att återanvända utan att ”dubbelarbete” krävs.