BIM Data och 3D Visualisering

Tillgång till data och 3D på ett enkelt sätt

Få enkel åtkomst till både data och 3D i BIM

Genom att använda Bimeye får hela projektet tillgång till rätt information om relevanta byggnadsdelar. Arkitekter, ingenjörer, entreprenörer, byggherrar m.fl. får direkt tillgång till information som i vanliga fall måste sammanställas av ”någon” innan den kan konsumeras. Användningen av Bimeye demokratiserar all data och effektiviserar informationsutbytet. Med hjälp av smarta funktioner, så som filtrering och gruppering, kan efterfrågad information hittas på ett enkelt sätt.

Boka en kostnadsfri demo
macbookproject 3d-bim
accessibility-mac

Tillgänglighet

Användaren får dessutom tillgång till byggnadsdelarnas geometrier i de kopplade modellerna. Därmed kan en helhetsbild av projektets objekt erhållas utan kunskaper eller erfarenheter av designverktyg.  

Boka en kostnadsfri demo