Användhantering

Administratörer kan bjuda in projektdeltagare samt hantera roller och rättigheter

Rättigheter

Genom att konfigurera behörigheter kan administratören definiera vilken information projektdeltagarna kan se och/eller ändra. Dessutom finns möjligheten att styra rättigheter för synkronisering av modeller, vilket gör det enkelt att fördela ansvaret för modellhantering. 

Administratören får en överblick över användarna och dess rättigheter från högsta nivån ner till det individuella projektet. 

usermgmt-mac