Livscykel BIM

BIM behöver inte bara vara en del av design- och konstruktionsfasen. Som en process tillför BIM värde i alla faser, drift och underhåll.

lifecyclebim1
icons-red_Drawing with pen
BIM i
alla faser
icons-red039
Mervärde
från BIM
icons-red031
Uppdaterad och tillgänglig information

En digital tvilling av den verkliga världen

BIM behöver inte bara vara en del av projekterings- och produktionfasen, eftersom processen tillför värde i alla faser, så som drift och underhåll. Modellerna skapar en struktur och representerar den verkliga byggnaden eller konstruktionen som en digital tvilling av den verkliga världen. 

För att kunna använda BIM under hela byggnadens livscykel behövs en plats där den senaste och uppdaterade informationen är tillgänglig för alla. Dessutom är det viktigt att projektering och produktion av framtida projekt inte påverkar driften av den befintliga byggnaden eller anläggningen i onödigt stor grad. 


Resurs 12
lifecyclebim1

Ändringshantering med BIM

När förändringar i drift gradvis inträffar är det viktigt att ha en tydlig strategi för hur dessa förändringar ska hanteras, oavsett om det är förändringar i data eller geometriska förändringar i modellen. Detta innebär att modellen inte bara ska representera det skede då produktionen lämnade över till förvaltnignen, utan den aktuella statusen för alla byggnadsdelar. Bimeye gör BIM tillgängligt i alla faser, vilket betyder att det som tidigare bara var en ögonblicksbild av modellen nu uppdateras och är tillgänglig för alla.