BIM byggbranschen
WEBBINAR

Effektiva byggprojekt: Projektgenomförande

I inspelningen av detta webbinar i serien "Effektiva byggprojekt: från projekt till förvaltning" (del 1 av 3) visar Tribia i samarbete med SWG hur Interaxo Project gör projektvardagen enklare och mer transparent för dig.


I den här webinar-serien har vi fokus på våra kunders byggprojekt. I 
tre webinar ger vi er inblick i hur Service Works best-practice hjälper er till ett effektivt informationsflöde från projekt till förvaltning. Vi fokuserar på hur vi med moderna projektportaler, sk CDE-plattformar från vårt systerföretag Tribia får till både en effektiv genomförandefas samtidigt som vi redan i tidiga skeden fokuserar på en effektiv informationsinsamling av förvaltningsinformation.

Visning 1: Projektgenomförande

Med Interaxo Project blir vardagens projektliv enklare och mer transparent. All information är tillgänglig för alla inblandade i projektet – genom projektets alla faser. Du får full kontroll över ändringar och avvikelser med arbetsflöden och processöversikt och flyttar dialogen från oklar e-postkommunikation till en gemensam smart lösning som stödjer ditt arbetssätt.

Genom delning av projektdata, spårbar kommunikation, visuella revisionsprocesser och bra beslutsstöd läggs allt på plats för en effektiv och tydlig projektering för dig och din arbetsgrupp. Låt oss visa hur det fungerar.

På webbvisningen:

  • Hur du uppnår full överblick och kontroll över ärenden och förtydliganden.
  • Effektiv och spårbar kommunikation kring ärenden för ett smidigt samarbete.
  • Hur Interaxo Project kan skräddarsys för att stödja olika metoder för ärendehantering.
  • Varför användningen av Interaxo Project minskar risker och säkerställer projektets framdrift.
  • En effektiv granskningsprocess säkerställer kvalitén på produkten samt underlättar granskning och samverkan mellan projektdeltagare.

 

Boka en gratis demo

Se vad Interaxo kan göra för dina byggprojekt