Tilbake til alle

Tribia kjøper mobilt feltverktøy for BIM-informasjon

10 januar 2020

Tribia kjøper mobilt feltverktøy for BIM-informasjon

Tribia (tidligere Symetri Collaboration) fortsetter å styrke sin posisjon som nordisk markedsleder på digitale samhandlingsløsninger for bygg- og anleggsbransjen, gjennom oppkjøp av det norske IT-selskapet Unizite.

- Oppkjøpet er en viktig del av vår BIM Collaboration strategi. Unizite sine produkter sikrer at vi både kan presentere, men også registrere digital informasjon mobilt ute på byggeplassen, sier Steinar Svinø, administrerende direktør i Tribia.

 

På byggeplassen

Unizite har utviklet et skybasert mobilt feltverktøy som vil sikre at 3D-modeller, tegninger, dokumenter og BIM er tilgjengelig for alle på byggeplassen. I tillegg har selskapet effektivisert endringshåndtering, befaring, sjekklister og HMS/KS-prosesser med sine mobile løsninger.

- Grunnsteinene i vår BIM Collaboration løsning er Interaxo og BIMEYE, men oppkjøpet av Unizite er kompletterende og viktig. Våre kunder vil kunne starte innsamlingen av digital informasjon gjennom mobile feltverktøy ute på byggeplassen. Dermed vil de kunne redusere kostnader og øke kvaliteten i både bygget og den digitale informasjonen som skal leveres videre til forvaltningsfasen, forklarer Svinø.

 

Registrere avvik

Det mobile feltverktøyet vil også kunne brukes til å starte en avviksprosess ved å registrere avviket direkte i 3D-modellen som er integrert med Interaxo, eller registrere at materialer og bygningsdeler er levert og/eller montert. Det blir også mulig å se fremdriften av prosjektet i BIMEYE.

- Vår styrkede BIM Collaboration løsning vil sikre en mer effektiv integrert informasjonsflyt og digitalisering av byggeprosjektene, sier Svinø.

 

Løsning og kunder

Tribias oppkjøp av Unizite omfatter både løsning, kunder og ansatte.

- Vi i Unizite ser frem til å bli en del Tribia og morselskapet Addnode Group. Vi er sikre på at våre kunder gjennom Tribias samhandlingsløsninger får tilgang til mer helhetlig løsninger og at våre produkter vil utvikle seg positivt i et større miljø, sier Tord Svanqvist VD i Unizite.

 

For mer informasjon vennligst kontakt:
Steinar Svinø, administrerende direktør, Tribia
Telefon: +47 952 92 174, e-post: steinar.svino@tribia.com

Tord Svanvist, VD, Unizite
Telefon: +46 7033 757068, e-post: tord@unizite.com

 

Om Unizite
Unizite handler om digitalisering av byggeprosesser i nært samarbeid med kunder og partnere i bransjen. Vi bidrar til tryggere, mer produktive og mer bærekraftige byggeprosjekter gjennom våre mobile feltverktøy. Smart digital konstruksjon er vårt mission. Unizite har 8 ansatte og 6,5 mill kr i omsetning.