Tilbake til alle

Ny hverdag fra hjemmekontoret?

20 april 2020

Ny hverdag fra hjemmekontoret?

Flere opplever nå en ny hverdag hvor prosjektgruppen er mer spredt enn vanlig. Dette forsterker behovet for en løsning som sikrer tilgang til oppdatert informasjon for å kunne ta de rette beslutninger, basert på de rette fakta – til rett tid. Det finnes flere løsninger å velge mellom, så hvorfor er Interaxo best for bygg og anleggsprosjekter?

Kim Wittusen, Head of Sales i Triba oppsummerer det slik «Interaxo er en skybasert samhandlingsløsning som alltid er tilgjengelig, uansett hvor du befinner deg. Med Interaxo får alle i prosjektet full oversikt over alle gjøremål, alle beslutninger samt oppdaterte dokumenter, tegninger, endringer og avvik - alt samlet på ett sted». Interaxo er ikke som andre dokumenthotell, men mer en arbeidsmetode, som i tillegg er transparent. Og i en tid der prosjetkdeltakere sitter hver for seg, men effektiviteten og kontrollen skal opprettholdes som om man satt i et felles landskap, er nettopp denne gjennomsiktigheten viktig. Dette sikrer felles forståelse, god fremdrift og holder fokus i prosjektet. «Uten en metodikk - blir prosjektet fort ustrukturert. Noe informasjon kommer gjennom samtaler, noe på telefon, endringer tas opp i møter og andre ting avtales på e-post. Ikke rart det blir usikkerhet og konflikt! Her handler det om å trekke alt inn på samme arena. Slik at man greier å se sammenhengen (få ned konfliktnivået). å skape en felles forståelse. Med god arbeidsmetodikk i bunnen sikrer du også sporbarheten på beslutningene som tas. Her er Interaxo helt overlegent.», fortsetter Kim.

Som den største aktøren i Norden har vi erfaring fra tusenvis av byggeprosjekter, både innen privat og offentlig sektor. Vi kjenner godt til hele byggebransjen, og vi vet godt hvor skoen trykker i prosjekter – avhengig av hvilken rolle du har. Vår erfaring er din styrke. Vi jobber sammen med våre kunder, deler vår ekspertise, bygger gode malverk og rammer og tilpasser Interaxo til ditt unike byggeprosjekt. Sjekk gjerne noen av våre referansekunder her (link til Youtube og Casefilmene i spillelisten).

Så kort oppsummert til slutt. Er du opptatt av effektivitet i byggeprosjekter i Koronatider – hvordan kan Interaxo hjelpe deg?

  • Ikke mer e-postkaos - få full oversikt
  • Fordel arbeidsoppgaver og se status - også mellom møter
  • Få full sporbarhet og unngå konflikter.
  • Få automatiske og relevante varslinger

La oss vise deg hvordan du kan styrke samarbeidet i ditt prosjekt.

Ta kontakt med oss i dag