Tilbake til nyheter

Interaxo ble valgt igjen!

16 mai 2019

Interaxo ble valgt igjen!

Sommeren 2019 ble det klart: Interaxo skåret best på kvalitet og ble ansett som den beste løsningen for Drammen Kommune sine prosjekter.

Drammen kommune blir Norges 7. største kommune etter sammenslåingen, når også Svelvik og Nedre Eiker kommune slår seg sammen med Drammen. Den nye storkommunen vil ha over 100 000 innbyggere. Da er det spesielt viktig å ha et gode verktøy i ryggen, som sikrer prosjektsuksess fra starten av. For mange prosjekter det blir det fremover, både på infrastruktur og fast eiendom (som skoler, barnehager omsorgsbygg og lignende). Denne kraftutbyggingen vil stille store krav til Drammen Kommune fremover. Johannes Devold forteller: "Det er forventet at en så stor utbygger har et slikt verktøy hvor en kan standardisere prosesser og struktur i byggeprosjektene. En blir mindre personavhengig og får bedre kontroll. Ikke minst får vi en god dokumentasjon og sporbarhet gjennom hele prosjektfasen". Da er det godt å vite at de har Interaxo i prosjektene, som sikrer kontroll og effektivitet gjennom hele prosessen. 

Et annet viktig moment for å velge Interaxo var muligheten for å følge opp prosjektet, selv ned til minste deltalj. Svein Erik Kjeksrud forteller: "Muligheten for å håndtere målebrev i en strukturert prosess er grunn i seg selv å benytte Interaxo. En kan mye enklere kontrollere og følge opp det som blir levert. Full kontroll på prosessen og hver av postene". Avslutningsvis legger han også til at prosjektet blir mindre sårbart om prosjektdeltakere og kolleger faller av prosjektet gunnet sykdom eller annet. 

Det er med glede vi slår fast at Interaxo kan bidra til prosjektlykke i den nye storkommunen Drammen, og ønsker lykke til med gjennomføringen. Lurer du på om Interaxo kan være løsningen du leter etter for ditt prosjekt? Ikke nøl med å ta kontakt med oss, vi viser gjerne hvordan du kan spare tid og penger, samt bedre kvaliteten på gjennomføringen og resultatet - uansett om du har et lite eller stort prosjekt foran deg.