Tilbake til alle

Forsvarsbygg forlenger sitt samarbeid med Tribia

26 mai 2020

Forsvarsbygg forlenger sitt samarbeid med Tribia

    

Forsvarsbygg har benyttet Tribias digitale byggeløsninger siden 2004. Nylig ble det utlyst ny konkurranse da forrige avtale utgikk på tid. Tribia vant konkurransen og den nylig signerte avtalen har en totalverdi i størrelsesorden 8 millioner, har et omfang på omtrent 130 prosjekter og opptil 6 års varighet. Avtalen dekker den sky-baserte samhandlingsløsningen Interaxo, konsulentbistand i forbindelse med prosjektmetodikk, opplæring og support.

 

Effektiv informasjonsutveksling i en digitalisert byggebransje.

 

Behovet for informasjonsutveksling i utbyggingsprosjekter er sentralt for Forsvarsbygg. Vi har allerede hatt et mangeårig samarbeid og er godt kjent med hverandre. Et samspill preget av god og konstruktiv dialog, der vi har jobbet frem brukervennlige og effektive prosesser for Forsvarsbygg. Vi er derfor svært fornøyde og stolte over at Forsvarsbygg har valgt å fortsette dette gode samarbeidet med oss fremover, sier Roger Einås, Key Account Manager i Tribia og med ansvar for Forsvarsbygg.

 

Med den digitaliseringen som foregår generelt i byggebransjen, hvor Forsvarsbygg er en pådriver, ser vi frem til å samarbeide videre med dem de neste 6 årene. Vår strategi om «å levere en BIM Collaboration løsning hvor prosjekter samler, kvalitetssikrer og kommuniserer bygginformasjon i èn løsning gjennom alle prosjektets faser» mener vi vil være i tråd med hva Forsvarsbygg ønsker å oppnå de kommende årene» avslutter Roger Einås,

 

Om avtalen:

Rammeavtalen dekker behovet Forsvarsbygg har til samhandlingsløsning for effektiv informasjonsutveksling mellom interne og eksterne aktører i prosjekter som administreres av Forsvarsbygg.

Forsvarsbygg er ansvarlig for gjennomføring av prosjektering og bygging. I disse fasene involveres mange fageksperter til dedikerte byggeprosjekter. Formålet med avtalen er å gi Forsvarsbygg en effektiv sky-basert samhandlingsplattform som understøtter fagekspertenes arbeidsflyt og samhandling både omkring en til enhver tid oppdatert BIM-modell for bygget og andre data.

«Tribia har opparbeidet seg både kompetanse og dybdekunnskap innen samhandlingsløsninger for byggebransjen, noe som kommer Forsvarsbygg til gode. Sammen med Tribia har vi hatt et solid og godt samarbeid over flere år, som igjen danner et sterkt fundament for neste fase. Vi gleder oss til fortsettelsen» sier Laila Morønning, Avdelingsleder Prosjekt og utvikling, Utvikling og digitalisering, Forsvarsbygg

 

For mer informasjon vennligst kontakt:
Steinar Svinø, Administrerende Direktør, Tribia AS
Telefon: +47 952 92 174, e-post: steinar.svino@tribia. com

Om Tribia
Siden 2001 har Tribia vært en ledende aktør og leverandør av samhandlings-løsninger for prosjekter innen bygg og anlegg. Vi er i dag markedsleder i Norden med vår BIM Collaboration løsning - hvor prosjekter samler, kvalitetssikrer og kommuniserer bygginformasjon i èn løsning gjennom alle prosjektets faser. Vi digitaliserer og forbedrer prosjektgjennomføringen!  Vi er 80 ansatte som utvikler, leverer og eier produktene Interaxo, Unizite og Bimeye, som inngår i vår BIM Collaboration løsning. Alle jobber engasjert og smidig med å realisere vår visjon: "Sammen skal vi skape prosjektlykke". 

Om Addnode

Addnode Group kjøper, driver og utvikler entreprenørdrevne selskaper som leverer programvare og tjenester til markeder hvor vi har eller kan ta en ledende posisjon. Vi er en ledende europeisk leverandør av programvare og tjenester for design, konstruksjon og produktdata, samt en ledende leverandør av dokument- og saksbehandlingssystemer til svenske og norske offentlige sektorer.

Vi er 1600 ansatte i Sverige, Tyskland, Storbritannia, Australia, Danmark, Finland, India, Canada, Nederland, Norge, Serbia, Slovakia, Sør-Afrika, USA og Østerrike. I 2019 utgjorde nettoomsetningen 3.434 MSEK kroner. Addnode-konsernets B-aksje er notert på Nasdaq Stockholm. For mer informasjon, vennligst besøk: www.addnodegroup.com.