Tegninger, dokumenter
og BIM 3D Viewer – tilgjengelig for alle

Det er verdifullt at alle på arbeidsplassen har tilgang til tegninger, dokumenter, BIM bygningsdelsdata via mobilen. Det blir enklere å samarbeide, bygge riktig, løse problemer og løse utfordringer når de oppstår, uten fare for unødvendige forsinkelser. Sørg for at alle prosjektgruppene og UE har tilgang til informasjon med Unizite. Prosjekter som bruker Unizite får et sterkere team og samarbeide og bygger en positiv, proaktiv kultur.

BIM-Header
symetri_ikoner_bå-24
Alltid tilgang til siste versjon av tegninger, dokumenter og BIM-data.
symetri_ikoner_bå-47
Dokumentintegrasjon med Interaxo sparer tid og eliminerer feil.
symetri_ikoner_bå-28
Intuitiv 2D/3D BIM-navigator med offline-funksjon

BIM-Bild-1-1

Jobb med tegninger, modeller og versjoner direkte i Unizite. Ta i bruk den effektive integrasjonen med Interaxo

Tegninger og dokumenter kan håndteres direkte i delprosjektmapper i Unizite og dermed får tildelt brukergruppe tilgang til all informasjon, med versjonshåndtering og full sporbarhet. 

Unizite kan integreres med Interaxo og fjerner behovet for manuell administrasjon og opplasting av dokumenter. Alle tilgang til siste versjon, også i felt.

Jobb med markeringer, oppgaver og sjekklister direkte i tegningen på mobilen

Markeringer, oppgavetyper og sjekklister er individuelt utformet og kan genereres, legges til og åpnes direkte fra tegningsvisningen. Sjekklister og oppgaver kan filtrere og brukergrenessnittet gjør det enklere å finne dem i innboksen, få listevisninger, se kalenderen og på selve tegningen. Med ett klikk veksler du enkelt mellom listevisning og tegningsvisning fra mobilen, noe som forenkler arbeidet.

På symbolet for Unizite-sjekklisten i tegningen kan du enkelt se ID, nåværende status, og om det finnes åpne avvik knyttet til sjekklisten. Et avvik vises når du klikker på sjekklisten i tegningen og kan åpnes med et klikk. I Unizite er det like enkelt å arbeide i tegningen som i listevisninger. 

BIM-bild-2-768x1558
architect-and-structural-engineer-in-orange-work-ZV7HKC6

Del med teamet og send rapporter direkte fra mobilen

Å kunne dele spørsmål, diskusjoner og informasjon i sanntid direkte fra byggeplassen bedrer kvaliteten og produktiviteten i prosjektet. Ettersom saker og tildelte oppgaver oppdateres direkte, kan feltrapporteringen automatiseres fullstendig og du sparer mye tid. Unizite-rapporter inneholder merknader, bilder, tegningsseksjoner, parametre og aktuell status på saker og tildelte oppgaver. Du kan lage, signere og dele feltrapporter fra inspeksjoner og ulike typer sjekklister direkte fra mobilen.

Intuitiv BIM-navigering integrert med plantegninger i 2D

BIM forbedrer samarbeid og effektivitet i designfasen og bidrar til færre kollisjoner, endringer og omgjøringer. Unizite BIM på mobilen fungerer på samme måte i byggefasen.

Unizite BIM har støtte for ulike disipliner og filtreringsalternativer, slik at du kan fokusere på spesifikke disipliner, objekter og systemer i modellen. Objektdata og parametre vises direkte i Viewer. De ulike visningsmodusene gjør det lett å få oversikt over en hel etasje, navigere i etasjen eller fokusere på et bestemt objekt for å se spesifikke detaljer. Unizite fungerer offline og kan derfor brukes overalt – uten fordyrende, lokale nettverksinvesteringer på byggeplassen.

Med Unizite kan man koble oppgaver i produksjonsfasen til BIM-modellens sted, objekt og system og dermed overføre data gjennom bygningens livssyklus.

BIM-Bild-3