Sikkerhet og arbeidsmiljø

Sikkerhet har høyeste prioritet på byggeplassen. Og det dreier seg om ganske mye mer enn å følge lover og regler, samt rapportere på dette. Samarbeid for økt sikkerhet fungerer på akkurat samme måte som samarbeid for økt produktivitet og kan også støttes av et felles digitalt system. Sikkerhet og produktivitet går hånd i hånd i en proaktiv og forebyggende arbeidsmiljøplan. Det er smart og kostnadseffektivt å kjøre sikkerhet i samme app som produksjon.

Safety 2
symetri_ikoner_bå-21
Inspeksjoner og rapportering av hendelser i tråd med lover og reguleringer.
symetri_ikoner_bå-43
Sørge for at tildelte avvik utbedres innen angitt tidsfrist.
symetri_ikoner_bå-20
Analysere hendelser og opprette tiltak som tildeles og følges opp.

Hendelser og avvik knyttet til sted og objekt/system

Sikkerhet er en del av byggeprosessen. Sikkerhetsavvik skal utbedres og følges opp automatisk for å sikre at tiltakene utføres. Både tiltak for å løse sikkerhetsproblemer samt tiltak knyttet til en tiltaksplan i forebyggende hensikt.

I Unizite er det mulig å plassere sikkerhetssaker i 2D-tegninger og knytte til BIM-modellens objekt og system, på samme måte som produksjonens andre oppgaver og saker. Sikkerhetsspørsmål knyttes til sted, BIM-objekt og system for sikkerhetsanalyse og oppfølging – som en del av produksjonen.

 

Safety 22
Inspection 5

En app for alt, inkludert sikkerhetsinspeksjoner, avvik og rapportering av hendelser

En app til bruk på bygge- og anleggsplasser må være enkel og brukervennlig. Viktige data må registreres for å kunne automatisere prosessen og gjøre analyse og forbedring mulig. En hendelsesrapport opprettet ute i felt skal være kort og enkel, men kan deretter utfylles videre av fagpersoner inne på kontoret og automatisk rapporteres inn.

I Unizite finner du rapportering av hendelser på startsiden. På prosjektets hjemmeside, over hendelseknappen, finner du instruksjoner og sikkerhetsinformasjon som rutiner, arbeidsmiljøplan, krav om personlig verneutstyr og direktelenker til APD med tydelig markering av sikkerhetsrelaterte steder og flater.


Belønne sikkerhetsinitiativ

Belønn gode sikkerhetsinitiativ og la hele prosjektet ta del i det. Dette kan gjøres direkte i appen som “positive saker”, eller hvorfor ikke legge ut initiativet med bilde og tekst direkte på prosjekthjemmesidens swipe!? Dette inkluderer alle UE og leverandører og bidrar til å bygge en positiv og proaktiv sikkerhetskultur.

Sikkerhetsrapportering

Opprett rapporter etter inspeksjoner samt hendelsesrapporter som oppfyller gjeldende lovkrav og som også plasserer hendelser og avvik i 2D med kobling til objekt og system. Dette gir samme mulighet til analyse som hvilket som helst annet avvik.