Samarbeid i byggeprosjekter

Effektivt samarbeid mellom kunder, underleverandører, konsulenter og andre parter i leveransekjeden fører til høyere kvalitet, lavere kostnader og at prosjektet leveres i tide. Prosessen er like viktig i samtlige byggefaser – fra design og prosjektering til produksjon på byggeplass.

Product 1 ny
symetri_ikoner_bå-40
Tildel spørsmål og oppgaver og følg opp med tidsfrister og varslinger.
symetri_ikoner_bå-12
Finn alle sakstyper i innboksen, sortert på status –  analyser i prosjektoversikten.
symetri_ikoner_bå-14
Utfør proaktive handlinger basert på smarte varslinger og dynamiske rapporter.

Saker og data koblet sammen i et digital samarbeidsverktøy, kan analyseres og brukes for å varsle prosjektledere om potensielle problemområder. Informasjonen kan også brukes som kunnskapsbase i prosessforbedringsarbeidet.

Unizites løsning for prosjektsamhandling er tilpasset byggeplassen. Selv de som ikke er Unizite-brukere, kan arbeide via aktive rapporteringslenker distribuert på e-post – eller ved å få en bruker fra prosjekteieren eller en av entreprenørene. Med en prosjektlisens for Unizite kan eksterne brukere inviteres og begynne å jobbe sammen direkte – det skal jo være enkelt å samarbeide, ikke sant?


Samarbeid i Unizite og ta proaktiv kontroll over prosjektet ditt

Registrer saker og RFIs (spørsmål/svar) med tidsfrist og tildel oppgaver. Unizite hjelper deg med å følge opp alle saker og varsler automatisk både deg og tildelt entreprenør/kunde om saken og eventuelle forsinkelser.

Collaboration 2
architect-and-structural-engineer-in-orange-work-ZV7HKC6

Få oversikt gjennom interaktive rapporter

Hvem er på etterskudd og mellom hvilke parter er det potensielle problemer? Utfør proaktive tiltak.

Antall saker per status mellom alle deltagerne i et prosjekt vises i en samarbeidsmatrise. Saker som er forsinket vises i rødt – klikk på rødmarkeringen for mer informasjon. TIlpass varslinger for statusinformasjon og påminnelser til berørte parter før tidsfristen går ut.

Smarte rapporter med direktelenker til saken kan brukes av alle – Unizite-bruker eller ikke

Å kunne dele saker, diskusjoner og informasjon i sanntid på byggeplassen bedrer kvaliteten, produktiviteten og prosjektøkonomien. Når sak og fremdrift oppdateres direkte i felt, kan rapporteringen automatiseres fullstendig.

AdobeStock_282833318