Tegninger, dokumenter og BIM 3D-viewer - tilgjengelig for alle!

Mobil tilgang til tegninger, dokumenter og BIM bygningsdelsdata har stor verdi. Det bli enklere å samarbeide, bygge som avtalt og å løse utfordringer i det de oppstår. Uten forsinkelser. Prosjekter som bruker Unizite får et sterkere team og samarbeide og bygger en positiv, proaktiv kultur.
BIM-Header
symetri_ikoner_bå-12
Tegninger og BIM 3D

Mobil tilgang til tegninger, dokumenter, BIM-bygningsdelsdata for alle på byggeplass.

symetri_ikoner_bå-47
Inspeksjoner og rapportering

Unizite inneholder flere konfigurerbare sjekklister tilpasset ulike inspeksjoner.

symetri_ikoner_bå-28
Befaring, overlevering og garanti

Unizite støtter de aktuelle prosessene og gjør det mulig å opprette formelle dokumenter som enkelt kan signeres, deles og arkiveres. 

symetri_ikoner_bå-16
Sikkerhet og arbeidsmiljø

Det er smart og kostnadseffektivt å kjøre sikkerhet i samme app som produksjon – Unizite

symetri_ikoner_bå-47
Proaktiv kvalitetskontroll

Ved hjelp av bedriftsstandardiserte sjekklister kan man jobbe aktivt medkvalitet og kontroll av dette.

symetri_ikoner_bå-28
Samarbeid i byggeprosjekter

Effektivt samarbeid mellom kunder, underleverandører, konsulenter og andre parter i leveransekjeden.