Tjenester og rådgivning

Ved å sikre optimal bruk av våre produktet sparer du tid, penger og ressurser.

Beste praksis sparer deg tid og penger

De av våre kunder som benytter seg av våre rådgivnings- og kurstilbud erfarer at prosjektet mye raskere når punktet hvor de sparer tid, penger og ressurser. Sørg for at prosjektet kommer tidlig i dialog med våre rådgivere. Dette gir deg og ditt prosjekt en unik mulighet for kompetanseoverføring. Du sikrer optimal bruk av våre produkter. Sammen går vi gjennom verdikjeder, prosesser og typiske problemstillinger i prosjektet.

Oppstartshjelp reduserer din risiko

Skal du starte et prosjekt eller på vei inn i en ny fase? Da har du ofte begrenset kapasitet og oversikt over alle krav som gjelder. Det kan være kontraktuelle krav, myndighetskrav eller andre reguleringer. I tillegg er det mange måter å styre prosjektet på for å få en effektiv samhandling, digitalisering eller struktur på plass.
Vi har lang erfaring både med å tilpasse våre løsninger til hvordan du ønsker å styre ditt prosjekt. I tillegg har våre rådgivere god erfaring og kan hjelpe dere med å unngå fremtidige risikosituasjoner.

Ta kontakte med oss for mer informasjon eller hjelp med din oppstart.

Sats på tidlig opplæring

Mange er usikre på prosjektets IT-kompetanse ved bruk av samhandlings-løsninger og andre verktøy for samhandling. Det er derfor viktig å kartlegge behovet for opplæring og hvem som har ansvaret for de ulike arbeids-oppgavene og prosessene.

Siden det kan være bekymringer for om alle greier å bruke løsningen er det viktig med grundig opplæring og felles kjøreregler. Kurs og workshops i prosjektspesifikke arbeidsoppgaver må tilpasses deltagernes modenhet, erfaring og verktøykompetanse. God kursing innebærer opplæring av deltakere i prosjektets struktur slik at alle kan jobbe effektivt i løsningen.

Kontakt oss

Vennligst kontakt med vedrørende kurs/rådgivning