Fulloversikt med Prosjekthotell™

Prosjekthotell, JOINT Prosjekthotell eller ProsjektHotell eRoom; kjært barn har mange navn. Vår første samhandlingsløsning og markedsledende løsning gjennom mange år. Prosjekthotell benyttes av mange av våre kunder også i dag. Med Prosjekthotell får du tilgang til sikre skybaserte samhandlingsrom hvor alt som angår prosjektet er lett tilgjengelig og sporbart. Du kan raskt invitere inn og samhandle med interne og eksterne  leverandører uten å benytte epost.
Funksjoner
Med Prosjekthotell får du tilgang til å sikre skybaserte samhandlingsrom hvor alt som angår prosjektet er lett tilgjengelig og sporbart.

Kom raskt i gang

Enkelt og intuitivt brukergrensesnitt. Send invitasjoner med link til rommet du har opprettet. Eksterne deltagere logger seg på via sin nettleser, uansett hvor de er. 

Opprett arbeidsprosesser

Opprett flertrinns arbeidsprosesser for signatur på viktige dokumenter og overleveringer. Skap verktøy for milepæler, problemhåndtering og sporing av endringsordrer. 

Jobb på tvers av prosjekter

My eRoom-verktøy er ditt personlige prosjektkontrollsenter for rask tilgang til status for dine mest aktive rom. Bruk databaser for overgripende innsyn i status på prosjekter og prosesser.

Diskuter problemer

Samarbeid direkte om dokumenter ved å innlemme disse i diskusjoner i Prosjekthotell. Bruk sporende diskusjoner til å håndtere komplekse saker.

Versjonsstyring

Dra og slipp dokumenter til Prosjekthotell og definer adgangskontroll. Bruk versjonsstyring for å holde rede på endringer i dokumenter og vise historikk for endringer.

Integrer med Microsoft Office

Lagre Office-filer direkte i Prosjekthotellet, eller dra og slipp dem på arbeidsområdet. Dine oppgaver og kalender i Prosjekthotell kan synkroniseres med Outlook.

Hold alle oppdatert

Hold alle oppdatert om nøkkelbegivenheter med delt kalender. Bruk daglige påminnelser og øyeblikkelig varsling for å holde alle a jour.

Standard maler

Bruk standard Prosjekthotell-maler på konsulentoppdrag eller leverandørvurdering. Bruk egne rom som utgangspunkt for opprettelse av nye prosjekter, samt planer, prosedyrer og diskusjoner.
Kontakt oss

Vennligst kontakt oss for mer informasjon om Prosjekthotell