Tilbake til alle

En plattform for å samle inn, strukturere og tilrettelegge FDV data

27 september 2021

En plattform for å samle inn, strukturere og tilrettelegge FDV data

Bygg- og anleggsbransjen er i stor utvikling, og BIM blir desto viktigere. Mange organisasjoner krever BIM i alle prosjekter, men få har definert hva det betyr fra et forvaltningsperspektiv. Mats Broman fra Service Works Global (SWG) forteller om hvorfor byggherrer trenger en plattform for å håndtere bygningsinformasjonsdata i et livssyklusperspektiv.

SWG -  tidligere Symetri FM, er nordens ledende leverandør av helhetsløsning for forvaltning, drift og vedlikehold (FDV), og er søsterselskap av Tribia. Mats Broman, nordisk ansvarlig hos SWG forteller at i rollen som byggherre må man planlegge og strukturere innsamlingen av informasjon til sin forvaltning fra alle byggeprosjekter. Dette betyr at man også må utvikle en metode for å overlevere fra prosjekt til drift.

«Det er ikke nok i dag med å beskrive hva som skal leveres, men man må også beskrive metoden» sier Mats Broman

Dette er fordi prosessen ved å hente ut informasjon fra ulike modellfiler fra forskjellige prosjekter over til forvaltningens mange prosesser er svært komplekst. FDV-systemer er sjelden bygget for å håndtere denne typen informasjon.

Løsningen for å samle inn, strukturere og tilrettelegge data for forvaltning.
I den internasjonale standarden ISO 19650 beskrives behovet en byggherre har for en CDE-løsning (common data environment) som består av to hoveddeler for å kunne motta leveranser av informasjon. Den ene delen innebærer å samle og strukturere informasjonen i bygg- eller digitaliseringsprosjekt, slik som skanning til BIM, i en database. Dette er det vi kaller Project Information Model (PIM), og løses av Tribias BIM collaboration løsning. Den andre delen er en bygningsinformasjonsdatabase, Assets Information Model (AIM for forvaltning), der alle data og geometrier for en hel portefølje er lagret. Eiendomsdatabasen kan suppleres med data fra både bygg og digitaliseringsprosjekter, samt fra eksisterende data i FDV-systemet.

SWG_nyhet-1

Hvordan bruker FDV-systemet AIM databasen?

Videre forteller Mats at data som kommer fra FDV-systemet mangler den geometriske koblingen som man får i BIM prosjekter. Det vil si å kunne visualisere hvor for eksempel døren eller ventilasjonsanlegget er plassert i en 2D eller 3D modell. Ved å koble AIM til FDV-systemet, vil man kunne få denne geometriske koblingen rett fra prosjektene, og dermed få bedre kontroll på hvor ting er plassert i bygget. 

Dersom du har oppdatert informasjon om objektene og dens egenskaper i de forskjellige prosessene, som for eksempel reparasjonsvedlikehold eller planlagt vedlikehold, lagres endringene i AIM databasen. Databasen har en forbindelse mellom FDV-systemets ulike prosesser, og til objektene fra modellene. Dette betyr at når bygget skal redesignes med rehabilitering/ombygging vil man få siste oppdaterte informasjon fra databasen med som underlag i prosjektering.

Hva gjør jeg dersom jeg ønsker å vite mer?
Du er velkommen til å ta kontakt med oss i Tribia, slik at vi kan ta en prat om hvordan det ser ut i din virksomhet og i prosjektene dine i dag. Vi kan komme med konkrete forslag på hvordan BIM collaboration kan være en løsning på hvordan man samler, strukturerer og overleverer prosjektinformasjonen til en FDV løsning på best mulig måte.  

Ønsker du å vite mer om Building Lifecycle Management? Trykk her.

Kilder: https://www.swg.com/se/aktuellt/branschnytt/plattform-hantering-av-fastighetsdata-ur-ett-livscykelperspektiv/